Navigace

Obsah

ŠABLONY III.

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.

Více informací k výzvě naleznete na stránkách OP VVV ZDE

METODICKÝ DOPIS ŘO OP VVV

Informace k výzvě jsou zveřejněny na webu OP VVV: https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy

 

  • Prezentace k výzvě (ta byla dnes zveřejněna také přímo u výzvy) a přehled změn v jednotlivých šablonách.
  • V současné chvíli je již možné založit žádost o podporu. Příručka pro vyplňování žádosti bude zveřejněna v tomto týdnu – s největší pravděpodobností zítra 2. 4. Maximálně doporučuji vyplňovat žádost o podporu dle této příručky – jsou tam drobné odlišnosti. Chtěla bych upozornit na to, že vzhledem k variabilní délce realizace projektů (12 až 24 měsíců) bude třeba upravit záložku finanční plán. Příručka vše podrobně uvádí.
  • K Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů byl nově zveřejněn Metodický dopis č. 2, který upravuje některé kapitoly příručky. Tyto úpravy nemají faktický vliv na přípravu žádosti o podporu a realizace projektu.
  • Konzultační linka pro šablony bude výhledově  časově rozšířena (momentálně jsou na pevných telefonech kolegové v pondělí a ve středu dopoledne, emailové dotazy jsou zodpovídány průběžně). Informace ke konzultační lince bude aktuálně zveřejněna na  webu.

Prezentace k výzvě

Novinky - Šablony III. 

ŠABLONY III.

23.04.2020

nabídka témat DVPP 1

nabídka témat DVPP

nabídka témat DVPP pro učitele ZŠ a/nebo SŠ pro rok 2020:

Detail

ŠABLONY II.

Šablony II oproti první výzvě, nově umožnily podporu v těchnot oblastech: Školní kariérový poradce, zapojení odborníka z praxe do výuky a zapojení ICT technika do výuky. Zůstávají: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv – rozšíření na všechny oprávněné žadatele ve výzvě, snížení základního úvazku personálních šablon na 0,1 a úprava hodin v šablonách v souvislosti s bagatelní podporou.

Oprávněnými žadateli byli mateřské školy a základní školy a nově školní družiny (ŠD), školní kluby (ŠK), střediska volného času (SVČ) a základní umělecké školy (ZUŠ). změnili se minimální a maximální částky pro 1 projekt a to pro MŠ, ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + 2500 Kč na dítě/žáka a pro ŠD,ŠK, SVČ, ZUŠ: 100 000 Kč na subjekt + 1800 Kč na dítě/žáka/studenta.

Více informací k výzvě je na stránkách MŠMT - odkaz na výzvu ZDE

 

 

 

Reporty (záznam z projektového dne, report o personální činnosti …)

 

 

ŠABLONY II.

23.03.2021

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon (březen 2021) 1

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon (březen 2021)

V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 vydává ŘO OP VVV aktualizovanou 3. verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon.

Detail

13.01.2021

1

Webinář pro pedagogy a rodiče - Podpora dítěte ve volbě studijního oboru

Podpora dítěte ve volbě studijního oboru

Detail

28.05.2020

Novinky ze šablon 01/2020 1

Novinky ze šablon 01/2020

Novinky ze šablon 01/2020

Detail

20.05.2020

Šablony II Otázky a odpovědi nasbírala Lucie Winklerová 1

Šablony II Otázky a odpovědi nasbírala Lucie Winklerová

Šablony II Otázky a odpovědi nasbírala Lucie Winklerová

Detail

09.04.2020

1

Pomoc školám s distančním plněním výstupů v Šablonách II

Připravili jsme proto několik řešení, jak umíme školám pomoci s plněním výstupů šablon i v době zavření škol.

Detail