Navigace

Obsah

Šablony II.

Šablony II oproti první výzvě, nově umožnily podporu v těchnot oblastech: Školní kariérový poradce, zapojení odborníka z praxe do výuky a zapojení ICT technika do výuky. Zůstávají: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv – rozšíření na všechny oprávněné žadatele ve výzvě, snížení základního úvazku personálních šablon na 0,1 a úprava hodin v šablonách v souvislosti s bagatelní podporou.

Oprávněnými žadateli byli mateřské školy a základní školy a nově školní družiny (ŠD), školní kluby (ŠK), střediska volného času (SVČ) a základní umělecké školy (ZUŠ). změnili se minimální a maximální částky pro 1 projekt a to pro MŠ, ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + 2500 Kč na dítě/žáka a pro ŠD,ŠK, SVČ, ZUŠ: 100 000 Kč na subjekt + 1800 Kč na dítě/žáka/studenta.

Více informací k výzvě je na stránkách MŠMT - odkaz na výzvu ZDE

 

 

 

31.03.2020

SDĚLENÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP VVV k realizaci Šablon 1

SDĚLENÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP VVV k realizaci Šablon

Výzva č. 02_18_064 - Šablony II – pro hlavní město Praha Výzva č. 02_18_063 - Šablony II – mimo hlavní město Praha Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II – VRR

Detail

19.03.2020

projekt SRP, NPI ČR Pardubice, Realizace šablon, provoz konzultační linky, pokyny 1

projekt SRP, NPI ČR Pardubice, Realizace šablon, provoz konzultační linky, pokyny

Dobrý den, posíláme aktualitu z OP VVV Šablony II – provoz konzultační linky v omezeném režimu.

Detail

06.03.2020

ŠABLONY Zveřejnění dokumentu: Upozornění k personálním šablonám 1

ŠABLONY Zveřejnění dokumentu: Upozornění k personálním šablonám

ŠABLONY Zveřejnění dokumentu: Upozornění k personálním šablonám

Detail

26.09.2019

PODPORA NADÁNÍ A ROZVOJ SÍTĚ NADÁNÍ ZE ŠABLON (ESF)

Podpora nadání a rozvoj sítě nadání

Detail