Navigace

Obsah

 

Digitalizace - prezentace (3.33 MB) + záznam                             Prezentace a podklady TD Vzdělávání

MAP II - Aktuálně                                                                                Zapojení do IPs (SYPO, APIV ...) 

Investiční záměry - Strategické rámce MAP - web MMR             MAP2030.cz - pro PEDAGOGY 

Tradiční seminář pro ředitele škol na území MASSKCH

Prezentace ze semináře pro školy a zápis 19.05.2022 

Seminář se bude konat 19.5. 2022 v Luži ve Volnočasovém centru - Žižkova 178, Luže 538 54

Pozvánka_19.5.2022 (002).pdf (139.36 kB)

Animace škol a školských zařízení 19.10.2021

pozvánka (65.35 kB)

Informace z MAS - výzvy, Šablony, ,aktivity, webové odkazy (233.9 kB)

I-KAP PK II -Školská inkluzivní koncepce a činnost Mobilního týmu

Workshop pro pedagogy k duševnímu zdraví dětí v prostředí školy

  • vlivu traumatu a toxického stresu na školní výsledky žáků
  • typech narušené vztahové vazby, její souvislosti se schopnostmi a dovednostmi dětí
  • ukázky zmírnění nežádoucího chování ve škole, vliv traumatu a toxického stresu na školní výsledky žáků atd.

Prezentace Mgr. Ješátkové je k dispozici na vyžádání v kanceláři MAS a účastníkům byla zaslána.

Nabídka kurzů (226.62 kB)

obsah setkání (16.77 kB)

https://presafe.cz/vzdelavani/kurzy-ucitele/

Manuál ke školení by měl být rozesílán všem zúčastněným školám na konci projektu, tedy v prosinci. Aktuálně se jeho podoba ladí se zadavatelem projektu.

Diskuze ke střednímu článku ve vzdělávání

Online knihovna pro informovanou diskusi (cca 60 min čtení):

  1. Strategie vzdělávání 2030+ (pasáž o SČ)
  2. Shrnutí dosavadní debaty o středním článku. PPT prezentace, Miroslav Hřebecký, EDUin
  3. Role středního článku v úspěšných zahraničních systémech. PPT prezentace, Vladimír Srb, Nadace České Spořitelny
  4. Závěrečné shrnutí setkání klíčových aktérů: Jak by měl fungovat střední článek vedení regionálního školství v ČR, Praha, 10.3., SKAV

doplňková četba:

  1. Vedení ze středu. Přeložený text od A. Hargreaves, jeden z nejuznávanějších odborníků na management vzdělávací politiky
  2. Tři způsoby řízení školství: inženýrství, podnikání, nebo zahradnictví? online článek prof. Veselého, autora Strategie vzdělávání 2030+

 

 

Animace škol a školských zařízení

Animace škol a školských zařízení 2/2020 - 22.10.2020
Animace škol a školských zařízení 1/2020 - 13.1.2020
Animace škol a školských zařízení 2/2019 - 10.10.2019
 
 
Animace škol a školských zařízení 1/2019
 
Animace škol a školských zařízení 2/2018

Volnočasové centrum Luže 29.5.2018

Implementační aktivity projektu MAP II v ORP Chrudim

Implementační aktivity projektu MAP II v ORP Chrudim

S novým školním rokem se opět rozbíhají implementační aktivity projektu MAP II v ORP Chrudim reg,. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008581.

 Mateřské a základní školy se mohou hlásit na aktivity:

• Povolání pro život – aktivita zaměřená na spolupráci ZŠ a podniků v regionu s partnery (společnostmi Kovolis Hedvikov a Arca Czech z Chrasti), exkurze do těchto podniků
• Mobilní technohrátky v ORP Chrudim – podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání ve spolupráci s Univerzitou Pardubice
• Podpora přírodovědného vzdělávání a čtenářské gramotnosti – exkurze v rámci Geoparku Železné hory ve spolupráci s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o.
• Inkluze v praxi - sdílení dobré praxe v oblasti inkluze, výjezdy odborníků do škol

Dále jsou v rámci projektu nabízeny i nové aktivity:
• Zdravé stravování – semináře s dětmi a žáky, workshopy s pracovníky školních jídelen na téma zdravé stravování ve spolupráci s Kruhem zdraví z Chrudimi
• Posílení jazykové vybavenost – ve spolupráci s jazykovou školou Zebra, pořádání projektovým dnů se zapojením rodilých mluvčích
• Podpora regionální sounáležitosti – edukační programy ve spolupráci s Regionálním muzeem Chrudim.

V případě zájmu se prosím obracejte na manažerky projektu, kontakty na web stránkách projektu www.map2orpchrudim.cz.