Navigace

Obsah

Dotace - odpady, vodovody a kanalizace

Typ: ostatní
Dotace pro municipality - OPŽP.

  • Odpady - tento měsíc startuje možnost získat 85% podporu na:

 

- kompostéry

- štěpkovače

- RE-USE centra

- vratné nádobí a obaly + rychlo myčky

- sběrné dvory i s FVE

- door-to-door systémy

- zařízení na zpracování čistírenský kalů, FVE na ČOV

- materiálové využití odpadů

(opatření je možné mezi sebou kombinovat) Projekty od 500 tis Kč uznatelných nákladů.

 

  • OPŽP - vodovody a kanalizace 70% dotace a 100% úspěšností - pro municipality

 

V oblasti jakosti vody bude podporováno zejména: výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV) a výstavba či dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci (pokud bude kanalizační síť zakončena řádným čištěním odpadních vod, tedy napojením na stávající vyhovující ČOV nebo souběžnou výstavbou nové ČOV nebo intenzifikací stávající ČOV). U výstavby kanalizace bude preferovanou aktivitou výstavba oddílné splaškové kanalizace. 

V oblasti zásobování pitnou vodou bude podporována zejména: výstavba/dostavba vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody, doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů a výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů.

 

Výše dotace: až 70%

zdroj: https://www.dotacesnadno.cz/

 


Vytvořeno: 15. 8. 2022
Poslední aktualizace: 15. 8. 2022 07:24
Autor: Z K