Navigace

Obsah

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo ještě v roce 2020 brožuru Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců, která má obcím pomoci při dlouhodobé integraci cizinců do místních komunit. Vzhledem k překotným změnám v oblasti imigrace v posledních týdnech již publikace není 100% aktuální (např. v oblasti analýzy pobytu cizinců v ČR), přesto poskytuje řadu užitečných rad a odkazů využitelných i v aktuální situaci, resp. v budoucím období. 

Doporuceni_pro_obce_v_oblasti_integrace_cizincu.pdf (4.87 MB)

probíhající sběr projektových záměrů do OPŽP a prosím, abyste vyplněné záměry zasílali ideálně do 31.1.2022. V projektových záměrech není nutné omezovat se finanční stránkou záměru.

Zatím není znám způsob výběru projektů ani není stanovena maximální alokace na MAS či projekt.

MŽP- Krátký dotazník k adaptaci měst ČR na změnu klimatu (166.05 kB)

PD OPŽP výňatek (696.85 kB)

PrŽaP výňatek (394 kB)

šablona záměru do OPŽP (3.43 MB)

Ústřední seznam kulturních památek

Památkový katalog je evidenční systém obsahující údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a k dalším objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká. Naleznete zde základní popisné údaje včetně fotografie a odkazu na umístění prvku v katastrální mapě.

 

12.12.2021

Dotace Pardubického kraje pro OBCE 1

Dotace Pardubického kraje pro OBCE

Dotace Pardubického kraje pro OBCE

Detail

03.12.2021

Budou obce v balíku? 1

Budou obce v balíku?

Komunitní energetika je skvělou příležitostí, jak si občané, farmáři, obce či skupiny obyvatel mohou snížit účet za elektřinu. Děje se tak ve většině zemí na západ od nás. Velké i malé komunitní projekty vznikají v Německu, Rakousku, Holandsku, ale také třeba ve Španělsku.

Detail

15.11.2021

1

Dopis hejtmana - Institut environmentálních výzkumů a aplikací - anketa

Dopis hejtmana - Institut environmentálních výzkumů a aplikací - anketa

Detail

17.10.2021

Zdroj: pexels.com

Kde je nouze o vodovod nebo stokovou síť, pomůže obcím dalších 750 milionů korun na pitnou vodu nebo odkanalizování

Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí opět vyhlašuje výzvy na čištění splaškových vod pomocí DČOV a na posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody.

Detail

17.10.2021

Semináře - Dotační možnosti pro obce 1

Semináře - Dotační možnosti pro obce

Seminář pořádá Pardubický kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, partnery projektu Parádní kraj

Detail