Navigace

Obsah

Adaptace na změnu klimatu

Adaptace na změnu klimatu je na národní úrovni řešena Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále též "adaptační strategie"). Dokument byl připraven v rámci mezirezortní spolupráce, koordinátorem přípravy celkového materiálu bylo Ministerstvo životního prostředí. Adaptační strategie a její obsah vychází z Bílé knihy Evropské Komise „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (2009) a je v souladu s Adaptační strategií EU, přičemž reflektuje měřítko a podmínky ČR. Vytvoření a implementace adaptačních plánů a opatření je nedílnou součástí závazků přijatých v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a Pařížské dohody.

Více zde: https://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu

 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Adaptační strategie je zaměřena na řešení všech významných projevů změny klimatu v Česku. Jejím cílem je prostřednictvím navrhovaných opatření a úkolů „zvýšit připravenost České republiky na změnu klimatu – snížit zranitelnost a zvýšit odolnost společnosti a ekosystémů vůči změně klimatu a omezit tak její negativní dopady“.   https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

 

Adaptační opatření

Národní adaptační strategie (5.61 MB)

                                 

                                 Buďte připraveni (969.5 kB)

Hlavní projevy změny klimatu v ČR:                                                     
 1. Povodně a přívalové povodně
 2. Vydatné srážky
 3. Zvyšování teplot
 4. Extrémně vysoké teploty
 5. Extrémní vítr
 6. Požáry vegetace
Hlavní oblasti dopadů změny klimatu v ČR (sektory):
 1. Lesní hospodářství
 2. Zemědělství
 3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství
 4. Biodiverzita a ekosystémové služby
 5. Zdraví a hygiena
 6. Urbanizovaná krajina
 7. Cestovní ruch
 8. Průmysl a energetika
 9. Doprava
 10. Kulturní dědictví
 11. Bezpečné prostředí

 

14.09.2022

Jak šetřit vodou 1

Jak šetřit vodou

Inspirace

Detail

17.08.2022

Pozvánka - Zelené střechy a fasády – trendy a synergie

Mezinárodní konference k tématu zelených střech a zelených fasád. Cílem akce je seznámení se s novými přístupy a trendy v oblasti ozeleňování střech.

Detail

15.08.2022

Dotace - odpady, vodovody a kanalizace

Dotace pro municipality - OPŽP.

Detail

12.07.2022

OPŽP - FVE panely

V nejbližších dnech bude vyhlášena výzva SFŽP, zaměřená na pořízení FVE panelů na střechy obecních budov, s příjmem žádostí postupně od 25. 7. 2022.

Detail

12.07.2022

OPŽP - vodovody a kanalizace 70% dotace

V nejbližších dnech bude spuštěn příjem žádostí do Operačního programu životního prostředí do specifického cíle na podporu přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou.

Detail