Navigace

Obsah

Výběrová komise

od 7.7.2020; 

ČLEN ZASTUPUJE SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA
Obec Předhradí Ing. Zdeněk Mikšovský veřejný Podnikání
SDH Radim Libor Aksler soukromý Lidé
TJ Dynamo Rosice Jiří Laub soukromý Podnikání
Obec Vrbatův Kostelec Ing. P. Němcová veřejný Příroda
ČHJ Podlažice Tereza Adámková, DiS. soukromý Příroda
Romodrom, o.p.s. Bc. Daniel Bakeš soukromý Lidé
Spolek přátel Hamzova parku a arboreta Jana Zavřelová soukromý Příroda

Mandát výběrové komise byl prodloužen valnou hromadou 13. 7. 2021 a potvrzen  hlasováním per rollam. (135.55 kB) (6. 9. 2021).

 

Statut a Jednací řád výběrové komise - 7.7.2020

 

Statut a jednací řád výběrové komise 9.7.2019

Příloha k jednacímu řádu výběrové komise 

Stanovy MAS - 10.12.2020