Navigace

Obsah

Kotlíkové dotace

Pardubický kraj vyhlásil dne 23. 5. 2022 výzvu dotačního programu „Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji“.

Elektronický příjem žádostí bude zahájen 22. 6. 2022 v 6.30 h. a ukončen 31. srpna 2022 v 24.00 h.

Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu.

Podmínky dotačního programu a způsob podání žádostí o kotlíkovou dotaci je uveden na webu Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji.

Vláda posunula zákaz provozu starých kotlů, domácnosti je mohou používat do roku 2024

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-posunula-termin-zakazu-provozu-starych-kotlu-o-dva-rok/r~081c85f8b5d711eca06bac1f6b220ee8/

 

                        

SVT - Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz)

Změny v kotlíkových dotacích: O 50 tisíc korun navíc na tepelná čerpadla a omezení podpory plynových kotlů

29.03.2022

 

https://www.pardubickykraj.cz/dotaznik-kotlikove-dotace-ii/112684/kotlikove-dotace-v-pardubickem-kraji

                                               Jaký mám kotel? 


                 Pro založení do registru potenciálních žadatelů si připravte:

  • Jméno a příjmení žadatele
  • Rok narození žadatele
  • Obec/město, ve kterém bude kotel vyměněn
  • Celou adresu nemovitosti/bytu, kde bude kotel vyměněn
  • Kontaktní telefon + e-mail (může být i na zprostředkovatele)
  • Typ nového zdroje tepla (tepelné čerpadlo, kondenzační kotel na plyn, kotel na biomasu-kusové dřevo, peletky)

      Předběžnou registraci využijte co nejdříve, nejpozději do 31. 3. 2022 !

S přihlášením i dotazy se obraťte na e-mail: lemberkova@masskch.eu   nebo na váš obecní (městský) úřad                                                                        plakát MAS - info pro obce (107 kB) 

http://On line předregistrace spuštěna: https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji

Mžp - minimanuál na kotlíkové dotace 2021 - 2022

1

KOTLÍKOVÉ DOTACE V PARDUBICKÉM KRAJI

Kotlíkové dotace Pardubický kraj | Woltair

https://novazelenausporam.cz/