Navigace

Obsah

Nová výzva pro ochranu přírody a krajiny

Typ: ostatní
Nová výzva pro ochranu přírody a krajiny 2Od 20. září 2021 spouštíme příjem žádostí o dotaci do nové výzvy číslo 158. Celková částka výzvy je 40 mil. Kč. Výše podpory je až 85 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je určena především pro připravené projekty v oblasti zajištění biodiverzity.

Podpořeny mohou být projekty spadající do aktivity 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů a do aktivity 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.

Konkrétní podporovaná opatření jsou:

  • speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),
  • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
  • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť.

Z této výzvy nelze podpořit opatření zaměřená na vlka, likvidaci invazních rostlin, návštěvnickou infrastrukturu nebo monitoring.

Budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv management udržovací. Obnovu malých vodních nádrží (odbahnění, opravu hráze) lze podpořit pouze v případě, kdy se opatření realizuje ve prospěch populace předmětu ochrany přírodní rezervace (PR) nebo přírodní památky (PP). Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Žádosti bude možné podávat do 3. 1. 2022. Jedná se o průběžnou (nesoutěžní) výzvu. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům ale doporučujeme žadatelům podat projekty co nejdříve. Realizace musí být dokončena k 31. 12. 2023.

Plánované žádosti lze konzultovat na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, nebo prostřednictvím e-mailové schránky dotazy-PO4@nature.cz.

Dokumenty ke stažení:

Více informací naleznete ZDE


Vytvořeno: 29. 9. 2021
Poslední aktualizace: 4. 1. 2022 13:47
Autor: M K