Navigace

Obsah

Brozura Narodní programy a dotace
NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE

Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov 1

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Příjem žádostí: 1.12.2021 - 30.9.2022 Alokace: 3 285 000 000 Kč celý text

ostatní | 10. 2. 2022 | Autor: M K
Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje (rok 2022) 1

Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje (rok 2022)

Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje (rok 2022) celý text

ostatní | 7. 1. 2022 | Autor: M K
MMR: Do regionů půjde v letech 2021-2027 z IROP téměř 8,5 mld. Kč 2

MMR: Do regionů půjde v letech 2021-2027 z IROP téměř 8,5 mld. Kč

MMR: Do regionů půjde v letech 2021-2027 z IROP téměř 8,5 mld. Kč celý text

ostatní | 30. 11. 2021 | Autor: M K
IROP 2021-2027 Vzdělávací infrastruktura 1

IROP 2021-2027 Vzdělávací infrastruktura

IROP 2021-2027 Vzdělávací infrastruktura celý text

ostatní | 15. 11. 2021 | Autor: M K
Dotace na vybudování, rekonstrukci nebo modernizace hřiště  pro obce do 3000 obyvatel 1

Dotace na vybudování, rekonstrukci nebo modernizace hřiště pro obce do 3000 obyvatel

Dotace na vybudování, rekonstrukci nebo modernizace hřiště pro obce do 3000 obyvatel celý text

ostatní | 15. 11. 2021 | Autor: M K
Nová výzva pro ochranu přírody a krajiny 2

Nová výzva pro ochranu přírody a krajiny

Od 20. září 2021 spouštíme příjem žádostí o dotaci do nové výzvy číslo 158. Celková částka výzvy je 40 mil. Kč. Výše podpory je až 85 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je určena především pro připravené projekty v oblasti zajištění biodiverzity. celý text

ostatní | 29. 9. 2021 | Autor: M K
Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun 2

Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun

Už od 2. srpna bude pokračovat úspěšný program Ministerstva životního prostředí zaměřený na sázení listnatých stromů po celé republice. Díky němu MŽP opět podpoří individuální výsadby zeleně v obcích i v komunitách jako doposud, nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované NNO. celý text

ostatní | 26. 7. 2021 | Autor: M K
Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021 - VÝZVA č. 9/2021 1

Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021 - VÝZVA č. 9/2021

2F - Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021 celý text

ostatní | 26. 7. 2021 | Autor: M K
RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK – MK ČR – NA ROK 2022 2

RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK – MK ČR – NA ROK 2022

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. celý text

ostatní | 26. 5. 2021 | Autor: M K
INFORMAČNÍ CENTRA KNIHOVEN – MK ČR – VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN VISK 3

INFORMAČNÍ CENTRA KNIHOVEN – MK ČR – VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN VISK

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (podprogram Informační centra veřejných knihoven) na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru. celý text

ostatní | 26. 5. 2021 | Autor: M K
POSÍLENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – IROP – VÝZVA Č. 96 2

POSÍLENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – IROP – VÝZVA Č. 96

Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. celý text

ostatní | 26. 5. 2021 | Autor: M K
VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021 1

VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsle celý text

ostatní | 6. 4. 2021 | Autor: M K
MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu – výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů 2

MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu – výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů

Desítky milionů korun posílá Ministerstvo životního prostředí na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených je 20 milionů korun na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a celý text

ostatní | 5. 3. 2021 | Autor: M K
Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace 2

Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace

Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny kl celý text

ostatní | 5. 3. 2021 | Autor: M K
Dotační výzvy - Národní sportovní agentura 1

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura celý text

ostatní | 19. 2. 2021 | Autor: M K
Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci 2

Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci

Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima si mohou požádat o dotaci až dva miliony korun. Nová dotační výzva rezortu životního prostředí se otevře v únoru a nabídne peníze na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, ale také například na organi celý text

ostatní | 13. 1. 2021 | Autor: M K
Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně 2

Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

Příjem žádostí: 3.12.2020 - 31.3.2021 Alokace: 100 000 000 Kč
Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či rea celý text

ostatní | 4. 1. 2021 | Autor: M K
Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽP 2

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽP

Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. MŽP obcím od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a celý text

ostatní | 27. 8. 2020 | Autor: M K
PROGRAM EFEKT - Energetické úspory 1

PROGRAM EFEKT - STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

2D - Energetický management 2020
2E - Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2020
2G - Zpracování územní energetické koncepce 2020
2H - Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 2020
2F - Příprava energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2020 celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: M K
NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů) 1

NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)

Cílem výzvy je:
zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: M K
Výzva č. 1/2020: Národní síť EVVO 2

Výzva č. 1/2020: Národní síť EVVO

Příjem žádostí: 1.7.2020 - 30.10.2020 Alokace: 15 000 000 Kč
Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR na ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Příspěvky jsou určeny pro ekocentra a střediska ekologické vý celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: M K
Více zeleně a vláhy do ulic měst a obcí. Norské fondy nabízí miliony na ozelenění zastavěné krajiny 2

Více zeleně a vláhy do ulic měst a obcí. Norské fondy nabízí miliony na ozelenění zastavěné krajiny

Ulice měst, obcí a jejich okolí oživí v blízké budoucnosti nové stromy, louky, zelené fasády, jezírka a různé vodní prvky. Státní fond životního prostředí ČR nabízí 104 milionů korun z Norských fondů na výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Prostředk celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: M K
Modernizační fond nabídne 120 miliard korun 1

Modernizační fond nabídne 120 miliard korun

Státní fond životního prostředí se v současnosti aktivně podílí na přípravě a administraci několika nových finančních nástrojů, jejich prostředky budou cílit na podporu nízkouhlíkové energetiky, inovací i změnu klimatu. celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: M K
Výzva ŠKODA STROMKY 1

Výzva ŠKODA STROMKY

Představení programu:
Již čtrnáctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy. Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku.
celý text

ostatní | 16. 7. 2020 | Autor: M K
VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU „PODPORA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UČITELŮ DO NÁROKU PHMAX V MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH“ NA ROK 2020 1

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU „PODPORA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UČITELŮ DO NÁROKU PHMAX V MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH“ NA ROK 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020. celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: M K
Dotace Dešťovka 1

Dotace Dešťovka

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: M K
Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu 2

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Číslo: 107
Platnost od: 7. 1. 2020 06:00
Platnost do: 10. 3. 2020 14:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 1. 2020 06:00
Alokace v Kč: 200 000 000 celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: M K
Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli 2

Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. celý text

ostatní | 15. 12. 2019 | Autor: M K
Dotací podpoříme i výsadbu menších stromů 2

Dotací podpoříme i výsadbu menších stromů

Aktualizovali jsme program na komunitní výsadbu listnatých stromů. Nově se rozšířila podpora na sazenice stromů s výškou od 121 cm a současně došlo ke zpřesnění, že do žádostí o podporu lze zahrnout také stromy ovocné. Úpravy jsou platné od 13. listopadu 2019. celý text

ostatní | 18. 11. 2019 | Autor: M K
první předchozí
ze 3
poslední