Navigace

Obsah

Sběr záměrů do výzev mas

Strategie CLLD na období 2021-2027 bude opřena o vaše projektové záměry. Na jejich základě budou vybrány priority pro rozdělení alokace MAS.

Vyplňte jednoduchý formulář níže: 

 

Formulář - Sběr záměrů pro období 2021-2027

 

 

26.05.2021

RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK – MK ČR – NA ROK 2022 1

RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK – MK ČR – NA ROK 2022

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Detail

26.05.2021

INFORMAČNÍ CENTRA KNIHOVEN – MK ČR – VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN VISK 1

INFORMAČNÍ CENTRA KNIHOVEN – MK ČR – VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN VISK

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (podprogram Informační centra veřejných knihoven) na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

Detail

26.05.2021

POSÍLENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – IROP – VÝZVA Č. 96 1

POSÍLENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – IROP – VÝZVA Č. 96

Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Detail

06.04.2021

VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021 1

VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsle

Detail

05.03.2021

MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu – výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů 1

MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu – výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů

Desítky milionů korun posílá Ministerstvo životního prostředí na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených je 20 milionů korun na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a

Detail