Navigace

Obsah

Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Typ: ostatní
Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 1Dotace na výdaje spojené s realizací programů a aktivit pro osoby se zdravotním postižením. Oprávněným žadatelem jsou spolky s celostátní působností.

Příjem žádostí:

 •  Žádost je možné zasílat nejpozději do 30. září 2017.

Příjemci podpory:

 • Spolky s celostátní působností, jejichž členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců.
 • Žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.
 • Spolky musejí být založené alespoň jeden rok před podáním žádosti a prokazatelně během této doby vyvíjet činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
  • Dotace na náklady plynoucí ze členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podporyosob se zdravotním postižením.
 • Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
  • Dotace pro vytváření rovných podmínek díky účasti osob se zdravotním postižením na tvorbě plánů vyrovnávání příležitostí, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni.
 • Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
  • Vzdělávání pro zlepšení pracovních a sociálních dovedností, pořádání informativních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách, pořádání konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, apod.
 • Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených.
  • Dotace na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti organizace (pronájmy, energie a služby).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt není stanovena. 
 • Výše dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v každém tematickém okruhu podat pouze jednu žádost o dotaci.
 • Žádost o dotaci musí být zaslána v listinné podobě se všemi povinnými přílohami na Úřad vlády ČR, Sekce pro lidská práva.

Zdroj naleznete ZDE


Vytvořeno: 1. 9. 2017
Poslední aktualizace: 19. 11. 2017 11:07
Autor: M K