Navigace

Obsah

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Typ: ostatní
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA
Podpora obnovy a rozvoje venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spravuje podprogram pro poskytování dotací obcím v roce 2016, který je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova. Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi.


Příjem žádostí:
 • Do 15. ledna 2016.

Příjemci podpory:
 • Dotační titul č. 1: Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutěže.
 • Dotační titul č. 2 – 4: Obec do 3 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:
 • Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku: Obnovu a údržbu venkovské zástavby, komplexní úpravu veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení.
 • Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci: Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úprava veřejných prostranství, rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
 • Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova: Prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.
 • Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci: Obnovu staveb jako kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž, úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.
 • Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací: Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení.

Forma a výše podpory:
 • Pro dotační titul č. 1: Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Pro dotační titul č. 2: Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.
 • Pro dotační titul č. 3: Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
 • Pro dotační titul č. 4: Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 40 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč.
 • Pro dotační titul č. 5: Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.

Specifika a omezení:
 • Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu.
 • Předmětnou akci nelze dotovat z jiných národních programů, podprogramů nebo dotačních titulů státního rozpočtu nebo podprogramů spolufinancovaných z prostředků EU.
 • Žadatel o dotaci může podat pouze jednu žádost do každého dotačního titulu

 

Přehled dotačních výzev

Newsletter dotačních příležitostí pro ÚSC

Newsletter dotačních příležitostí pro podnikatele

Newsletter dotačních příležitostí pro zemědělce


Vytvořeno: 17. 7. 2017
Poslední aktualizace: 17. 7. 2017 19:58
Autor: M K