Navigace

Obsah

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018

Typ: ostatní
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018 111.10.2017: Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

11.10.2017: Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Podprogram je členěn na sedm dotačních titulů (DT):
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
DT č. 7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón

Rozhodnutím ministryně č. 43/2017 byly schváleny dne 11. 10. 2017 Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy
k předkládání žádostí o dotace pro dotační tituly č. 1, 2, 3, 5 a 6.
Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 15.01.2018 (do 12 hodin).

    Zásady podprogramu [PDF, 312.42KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 48.75KB]
    Příloha č. 2 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 52.03KB]
    Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotace [MS Excel, 33.99KB]
    Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 36.53KB]

Výzva k předkládání žádostí o dotaci     zde [PDF, 155.04KB].
    Metodický pokyn pro DT č. 5 [PDF, 357.88KB]

Informační centrum (pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.)
tel.: +420 224 861 282
       +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz 


Vytvořeno: 17. 11. 2017
Poslední aktualizace: 19. 11. 2017 11:01
Autor: M K