Navigace

Obsah

Nové možnosti dotací na hřiště, haly a tělocvičny

Typ: ostatní
Nové možnosti dotací na hřiště, haly a tělocvičny 1Nové možnosti dotací na hřiště, haly a tělocvičny

Nové možnosti dotací na hřiště, haly a tělocvičny

Po „průšvihu“ s investičními dotacemi na MŠMT přichází jejich restart v podobě nového programu podporujícího rekonstrukci či výstavbu hřišť nebo hal, který zároveň slibuje transparentnější rozdělování finančních prostředků. Zároveň byl vyhlášen zcela nový program zaměřený na školní hřiště a tělocvičny, které předtím stály spíše na okraji zájmu dotačního světa.

Program na rekonstrukci hřišť a hal pro potřeby profesionálního sportu

Žadateli v rámci dotačního titulu 133D 531 můžou být obce či spolky. Dotace bude poskytnuta na výstavbu či rekonstrukci hřišť nebo hal, které budou sloužit především profesionálním sportovcům a veřejnosti. Program neumožňuje financování školních hřišť či tělocvičen, na tuto oblast se specializuje druhý z představovaných programů (viz níže). Maximální výše dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů. Dobrou zprávou je skutečnost, že mezi způsobilé výdaje patří i náklady na tvorbu projektové dokumentace a spojenou inženýrskou činnost.

Pokud se zaměříme na hodnotící kritéria, tak ve výhodě jsou hřiště či haly s celoročním provozem. Zvýhodněny jsou dále zařízení, která bude využívat co nejvyšší počet sportovců. Více bodů získají i ti žadatelé, kteří zajistí ve větším rozměru i využití hřiště či haly pro sportování dětí a mládeže. Pokud to tedy velmi zjednodušíme, tak hlavní kritéria spočívají v počtu sportovců a dětí, které budou sportoviště využívat, dále v jeho vytíženosti a přiměřenosti nákladů daného opatření k výše uvedeným faktorům. Výzva v tuto chvíli (ke dni 26. 6. 2017) otevřena není. Dle stanoviska MŠMT by mělo dojít k jejímu vyhlášení ještě do konce června 2017, tj. v řádu dní.

Program na rekonstrukci školních hřišť a tělocvičen

Tento program je vyhlášen letos úplně poprvé a vychází vstříc potřebě financování hřišť, která neslouží pro profesionální sport, a jsou součástí areálů škol. Žadateli v programu můžou být pouze obce do 3 000 obyvatel, nikoliv samotné školy. Je možné žádat na výstavbu a rekonstrukci školních hřišť nebo na rekonstrukci tělocvičen. V případě tělocvičen ale není samotná výstavba podporována. Maximální míra dotace je 70 %. Maximální výše dotace je 5 mil. Kč, minimální výše poté je 500 000 Kč. Příjem žádostí probíhá do 18. srpna 2017.

Je potřeba si dát pozor na to, aby jak pozemek, tak i samotná stavba byla ve výlučném majetku obce. Rovněž musí být již k datu finalizace projektu podána žádost o stavební povolení (je-li potřeba). Výzva dále stanoví, že obec musí mít schválen zastupitelstvem strategický rozvojový dokument.


Vytvořeno: 17. 7. 2017
Poslední aktualizace: 17. 7. 2017 19:56
Autor: M K