Navigace

Obsah

KLÍČOVÝ INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOSTAL ZELENOU

Typ: ostatní
KLÍČOVÝ INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOSTAL ZELENOU

Klíčový Integrovaný regionální operační program dostal zelenou | 08.06.2015

Evropská komise dne 4. 6. 2015 schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj.

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu je podpora regionální konkurenceschopnosti, vyváženého rozvoje území České republiky a zlepšení kvality života obyvatel. Potřeba směřovat podporu do oslabených regionů je umocňována trendem posledních let, kdy životní úroveň a ekonomický rozvoj v některých částech České republiky i vlivem nedávné ekonomické krize stagnovaly či dokonce klesaly.

Integrovaný regionální operační program je rozdělený do čtyř hlavních oblastí. Zahrnuje široké spektrum aktivit: dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální problematiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v oblasti bydlení, územní dokumentaci obcí a další. Je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Oficiální odkaz na webové stránky IROP 2014 – 2020: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Mezi priority, které budou podpořeny z IROPu, patří:

  • 729 km rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic,
  • 225 km nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras,
  • 1 341 podpořených vzdělávacích zařízení,
  • 5000 sociálních bytů
  • 383 podpořených sociálních podniků
  • 43 revitalizovaných památkových objektů
  • 83 modernizovaných pracovišť zdravotní péče

Výzvy květen – pro seniory,potravinové zabezpečení,místo, kde žijeme, sakrální drobné stavby,

                             požární technika, opomíjené památky

Výzvy OPPIK,  oficiálně vyhlášené v pátek 29. 5. 2015 .

Pro MAS je zásadní Program Technologie, který je náhradou podpory mikropodniků z PRV.

Program podporuje začínající a rozvíjející se mikropodniky do 3 let existence k datu podání ŽoD (rozhodující je datum registrace živnosti).

Dotace 45% ve výši 100-225 tis. Kč, udržitelnost 3 roky, limitované CZ-NACE, zvýhodněné slabé a znevýhodněné regiony a zvýhodněna tvorba pracovních míst.

Bude podána pouze žádost tzv. plná (OPPIK běží jinak celý dvoukolově- nejdříve se podává registrační žádost stručná s posouzením, po jejím schválení až žádost plná ), žádost bude obsahovat podnikatelský záměr a musí mít dobrý popis co a proč chci koupit, co to přinese, rizika, perspektivu, připravenost žadatele atd.

Podávání žádostí bude průběžné od června do září.

Pro malé a střední podniky se chystá 2. kolo programu Technologie na podzim, KDY NEBUDOU FIRMY LIMITOVÁNY DO 3 LET EXISTENCE.

Program restaurování movitých kulturních památek–Program ministerstva kultury je určen na restaurování movitých kulturních památek, zejména pokud jde o obnovu uměleckých děl, které se nachází v budovách veřejně přístupných veřejnosti a slouží k výchovně-vzdělávacím, náboženským a kulturním účelům. Žádosti je možné předkládat až do konce června 2015.

Komunitní domy pro seniory - Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na výstavbu komunitních domů pro seniory. Výzva je určena právnickým ale i fyzickým osobám podnikajícím a je otevřena do 30. 6. 2015. Podmínkou je vybudování minimálně 10 a maximálně 25 bytů. Maximální výše podpory na jeden byt je 650000Kč

Výstavba a budování firemních školek

Operační program Zaměstnanost bude v letech 2014-2020 podporovat budování a provoz firemních školek a zařízení pro péči o děti předškolního věku. Výzva by měla být dle předběžných informací vyhlášena v říjnu a mezi uznatelné náklady by měly spadat stavební úpravy, vybavení prostor, mzdy zaměstnanců a další náklady spjaté s provozem. Firmy by mohly získat podporu až ve výši 95 %.


Vytvořeno: 17. 7. 2017
Poslední aktualizace: 17. 7. 2017 20:00
Autor: M K