Navigace

Obsah

Aktuální informace z resortu zemědělství

Typ: ostatní
Aktuální informace z resortu zemědělství

Aktuální informace z resortu zemědělství

-informace o novinkách, které pro Vás resort Ministerstva zemědělství připravil.

-novinky jsou  přehledně rozděleny do 4 oblastí, kde najdete podmínky a možnosti čerpání finančních prostředků:

  • KOMODITY – AKTUÁLNÍ NÁRODNÍ PROGRAMY – zde Vám představujeme nové podpory, kterými Vám chce resort Ministerstva zemědělství pomoci v nelehké situaci, zejména v oblasti mléka a vepřového masa. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – pokud chcete žádat o některou z podpor uvedených v příloze, je potřeba PODAT PŘEDBĚŽNOU ŽÁDOST NEJPOZDĚJI do 29. 4. 2016!!!
  • AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO ROK 2016 – zde předkládáme ucelené informace z oblasti Společné zemědělské politiky (Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 a Operačního programu rybářství 2014 – 2020)
  • PGRLF – PROGRAMY PRO ROK 2016 – zde nabízíme souhrnné informace o nových, výhodných programech: Investiční úvěry; Provozní úvěry. Tyto programy nabízejí možnost „odpuštění“ , tedy jednorázového snížení jistiny úvěru až o 15 000 EUR  (cca 405 000 Kč z tohoto úvěru, a to prostřednictvím podpory de minimis – viz. příloha).
  • KOMPENZACE ZA SUCHO – v termínu 13. – 28. 6. 2016 budou na jednotlivých OPŽL přijímány žádosti o kompenzace škod pěstitelům polních plodin a pěstitelům sadebního materiálu lesních dřevin postiženým suchem v roce 2015. Nárok na odškodnění mají pěstitelé následujících plodin: brambor, cukrové řepy, chmele, ovoce, zeleniny, ovocných a okrasných školek a sadbového materiálu lesních dřevin. Rovněž se toto odškodnění týká kukuřice pro krmné účely a trvalých travních porostů. Vydávání rozhodnutí a výplaty dotace budou zahájeny v druhé polovině října 2016.
  • Ke stažení zde:                  cerstve_zpravy

                                                      PGRLF_brozura_priklady

                                                      PFRLF_Dotacni_tituly_2016

                                                      KOMODITY_aktualne

                                                      SZP_PRV_aktualni_informace

                                                      Manual _DT_19a20


Vytvořeno: 17. 7. 2017
Poslední aktualizace: 17. 7. 2017 19:50
Autor: M K