Navigace

Obsah

Brozura Narodní programy a dotace
NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE

Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Blíží se konec výzvy na podporu vozidel s alternativním pohonem, část prostředků je stále k dispozici 1

Blíží se konec výzvy na podporu vozidel s alternativním pohonem, část prostředků je stále k dispozici

Ještě měsíc mohou kraje, města a obce žádat o dotace na nákup automobilů s alternativním pohonem. Ze 100 milionů korun určených na rozvoj elektromobility je ještě k dispozici 40 procent prostředků, o které lze žádat do 30. září, kdy výzva č.11/2018 Národního programu Životní prostředí skončí. celý text

ostatní | 11. 9. 2019 | Autor: Michaela Kotyková
Podpora cestovního ruchu 1

Podpora cestovního ruchu

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se České republice podařilo u Evropské komise vyjednat revizi na podporu modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež bude možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb malých a středních podniků v cestovním ruchu. celý text

ostatní | 24. 7. 2019 | Autor: Michaela Kotyková
Program Výstavba: Dotace na bytové domy „pro všechny“ 1

Program Výstavba: Dotace na bytové domy „pro všechny“

V nedávné době vyhlásil Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) zajímavé výzvy na oblast výstavby bytů pro znevýhodněné skupiny osob. celý text

ostatní | 24. 7. 2019 | Autor: Michaela Kotyková
Dotačně úvěrový program VÝSTAVBA – první výzva k podání žádostí o dotace vyhlášena! 1

Dotačně úvěrový program VÝSTAVBA – první výzva k podání žádostí o dotace vyhlášena!

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dnes, 20. května 2019, vyhlásil první výzvu k podávání žádostí o dotaci podle nařízení vlády č.112/2019 o podmínkách použití finančních prostředků SFRB na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor: Michaela Kotyková

Výzva grantového programu Pro Česko 2019

po úspěšném nultém ročníku, který jsme v loňském roce realizovali na Pardubicku, vyhlašujeme grantový program Pro Česko 2019. Zapojit se do něj mohou neziskové organizace z celé České republiky. Získat mohou na jeden projekt až 50 tisíc korun. Může jít jak o projekty zlepšující život našich obyvatel, či udržování našeho kulturního dědictví, tak i chránící přírodu v našem okolí. Důležitá je kvalita projektu a zájem lidí o jeho realizaci. Právě občané ČR budou totiž výběrovou komisí, která rozhodne o tom, kdo získá peníze z našeho grantového programu. celý text

ostatní | 14. 4. 2019 | Autor: Michaela Kotyková
1

Okresní semináře - Dotační tituly v zemědělském sektoru v roce 2019

dovoluji si Vás pozvat na sérii okresních seminářů k dotačním možnostem v agrárním sektoru se zaměřením na tituly administrované v rámci Jednotné žádosti v roce 2019. Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti. Účast na seminářích je bezplatná. Pro návštěvníky je připraveno malé občerstvení. Bližší informace k registracím, termínům a místům konání seminářů ve Vašem kraji naleznete v přiložené pozvánce. celý text

ostatní | 19. 3. 2019 | Autor: Michaela Kotyková

Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání celý text

ostatní | 6. 3. 2019 | Autor: Michaela Kotyková
Podpora programu Housing First (Bydlení především) 1

Podpora programu Housing First (Bydlení především)

Číslo: 108

Platnost od: 3. 12. 2018 00:00

Platnost do: 31. 5. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 1. 2019 08:00

Alokace v Kč: 150 000 000 celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor: Michaela Kotyková
VÝZVA ORGANIZACE SPORTU 2019 – POHYB A ZDRAVÍ 1

VÝZVA ORGANIZACE SPORTU 2019 – POHYB A ZDRAVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 - Pohyb a zdraví k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností, které působí v oblasti sportu pro všechny. celý text

ostatní | 9. 2. 2019 | Autor: Michaela Kotyková

výzva OPZ č. 108 Podpora programu Housing first (Bydlení především)

Mohou čerpat jak územně samosprávné celky (5% spoluúčast) tak NNO (0%).

Minimální výše žádosti je 1mil. max. 15mil.

Lze žádat do 31. 5. 2019. celý text

ostatní | 19. 12. 2018 | Autor: Michaela Kotyková
Připravované národní dotační programy MMR 1

Připravované národní dotační programy MMR

Podpora rozvoje regionů 2019+,
Program na regeneraci brownfields celý text

ostatní | 22. 10. 2018 | Autor: Michaela Kotyková
Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. 1

Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.

Číslo výzvy: 06_18_103 celý text

ostatní | 9. 7. 2018 | Autor: Michaela Kotyková
MŠMT SCHVÁLILO TŘI DOTAČNÍ PROGRAMY VE SPORTU NA ROK 2018 1

MŠMT SCHVÁLILO TŘI DOTAČNÍ PROGRAMY VE SPORTU NA ROK 2018

Praha, 1. prosince 2017 - MŠMT schválilo na rok 2018 tři dotační programy ve sportu na podporu státní sportovní reprezentace, talentovaných dětí a mládeže a celostátní program na podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V programech se rozdělí celkem téměř 2,5 mld. Kč. Na zpracování a odevzdání žádostí je jeden měsíc. MŠMT na prosinec připravilo metodická setkání pro potenciální žadatele a zastřešující sportovní organizace, které informace rozšíří dále do regionů. celý text

ostatní | 5. 12. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018 1

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018

11.10.2017: Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. celý text

ostatní | 17. 11. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT PODPORA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2018. 1

DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT PODPORA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2018.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018. celý text

ostatní | 18. 10. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
INVESTIČNÍ PROGRAM 133 710 1

INVESTIČNÍ PROGRAM 133 710

INVESTIČNÍ PROGRAM 133 710 celý text

ostatní | 18. 10. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2018 1

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2018

Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2018 naleznete zde: celý text

ostatní | 18. 10. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit 1

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu neprofesionálních kulturních aktivit, jež rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost. celý text

ostatní | 1. 9. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 1

Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Dotace na výdaje spojené s realizací programů a aktivit pro osoby se zdravotním postižením. Oprávněným žadatelem jsou spolky s celostátní působností. celý text

ostatní | 1. 9. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Vyhlášení programu Spolupráce 1

Vyhlášení programu Spolupráce

Vyhlášení programu Spolupráce celý text

ostatní | 17. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
OTÁZKY A ODPOVĚDI K OPERAČNÍM PROGRAMŮM IROP, OPZ, PRV 1

OTÁZKY A ODPOVĚDI K OPERAČNÍM PROGRAMŮM IROP, OPZ, PRV

OTÁZKY A ODPOVĚDI K OPERAČNÍM PROGRAMŮM IROP, OPZ, PRV celý text

ostatní | 17. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
Nové možnosti dotací na hřiště, haly a tělocvičny 1

Nové možnosti dotací na hřiště, haly a tělocvičny

Nové možnosti dotací na hřiště, haly a tělocvičny celý text

ostatní | 7. 7. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2017  1

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2017 

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2017  celý text

ostatní | 6. 1. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
NADACE ČEZ - GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PODPORA REGIONŮ 1

NADACE ČEZ - GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PODPORA REGIONŮ

NADACE ČEZ - GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PODPORA REGIONŮ celý text

ostatní | 5. 1. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
NEZISKOVÉ ORGANIZACE MOHOU V LETOŠNÍM ROCE PODRUHÉ ŽÁDAT MMR O PODPORU 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE MOHOU V LETOŠNÍM ROCE PODRUHÉ ŽÁDAT MMR O PODPORU

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová ve čtvrtek 11. května rozhodla o vyhlášení druhé výzvy na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) v České republice. celý text

ostatní | 4. 1. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
NÁDRŽE A FILTRY PRO AKUMULACI A VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD – TZB-INFO 1

NÁDRŽE A FILTRY PRO AKUMULACI A VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD – TZB-INFO

NÁDRŽE A FILTRY PRO AKUMULACI A VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD – TZB-INFO celý text

ostatní | 3. 1. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
MŽP NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 8 1

MŽP NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 8

MŽP NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 8 celý text

ostatní | 2. 1. 2017 | Autor: Michaela Kotyková

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI IROP 2016 SC 4.1 – TJ. PRO PROJEKTY VE VÝZVÁCH MAS

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI IROP 2016 celý text

ostatní | 1. 1. 2017 | Autor: Michaela Kotyková

Aktuální informace z resortu zemědělství

Aktuální informace z resortu zemědělství celý text

ostatní | 1. 1. 2017 | Autor: Michaela Kotyková
první předchozí
ze 2
poslední