Navigace

Obsah

21.06.2021

1

Letní Kempy 2021 s vědou a technikou pro šikovné děti - Zdarma!

Vážení příznivci vědy a techniky, prožijte prázdniny 2021 s TECHNECIEM

Detail

15.06.2021

Výzva č. 12 IROP - Infrastruktura pro vzdělávání V.

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje ke dni 15.6.2021 výzvu k příjmu žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Infrastruktura pro vzdělávání V.

Detail

14.06.2021

1

Podnikej kreativně

design. podnikání. kreativita. spolupráce

Detail

26.05.2021

RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK – MK ČR – NA ROK 2022 1

RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK – MK ČR – NA ROK 2022

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Detail

26.05.2021

INFORMAČNÍ CENTRA KNIHOVEN – MK ČR – VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN VISK 1

INFORMAČNÍ CENTRA KNIHOVEN – MK ČR – VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN VISK

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (podprogram Informační centra veřejných knihoven) na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

Detail

26.05.2021

POSÍLENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – IROP – VÝZVA Č. 96 1

POSÍLENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – IROP – VÝZVA Č. 96

Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Detail

26.05.2021

1

Příručka jsem zastupitel/ka

Příručka jsem zastupitel/ka

Detail

19.05.2021

Tisková zpráva: Podpořte svým hlasem neziskovky z Pardubicka a Chrudimska 1

Tisková zpráva: Podpořte svým hlasem neziskovky z Pardubicka a Chrudimska

Tisková zpráva: Podpořte svým hlasem neziskovky z Pardubicka a Chrudimska

Detail

19.05.2021

1

Startupy hledající talenty

Startupy hledající talenty

Detail