Navigace

Obsah

Adaptace na změnu klimatu

Adaptace na změnu klimatu je na národní úrovni řešena Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále též "adaptační strategie"). Dokument byl připraven v rámci mezirezortní spolupráce, koordinátorem přípravy celkového materiálu bylo Ministerstvo životního prostředí. Adaptační strategie a její obsah vychází z Bílé knihy Evropské Komise „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (2009) a je v souladu s Adaptační strategií EU, přičemž reflektuje měřítko a podmínky ČR. Vytvoření a implementace adaptačních plánů a opatření je nedílnou součástí závazků přijatých v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a Pařížské dohody.

Více zde: https://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Adaptační strategie je zaměřena na řešení všech významných projevů změny klimatu v Česku. Jejím cílem je prostřednictvím navrhovaných opatření a úkolů „zvýšit připravenost České republiky na změnu klimatu – snížit zranitelnost a zvýšit odolnost společnosti a ekosystémů vůči změně klimatu a omezit tak její negativní dopady“.   https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

Národní adaptační strategie (5.61 MB)

                                 

                                 Buďte připraveni (969.5 kB)

Hlavní projevy změny klimatu v ČR:                                                     
 1. Povodně a přívalové povodně
 2. Vydatné srážky
 3. Zvyšování teplot
 4. Extrémně vysoké teploty
 5. Extrémní vítr
 6. Požáry vegetace
Hlavní oblasti dopadů změny klimatu v ČR (sektory):
 1. Lesní hospodářství
 2. Zemědělství
 3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství
 4. Biodiverzita a ekosystémové služby
 5. Zdraví a hygiena
 6. Urbanizovaná krajina
 7. Cestovní ruch
 8. Průmysl a energetika
 9. Doprava
 10. Kulturní dědictví
 11. Bezpečné prostředí

 

https://www.komunalniekologie.cz/

http://aqua-reaktor.xf.cz/

01.07.2022

Vyhlášení grantové výzvy na podporu dětí z Ukrajiny a jejich učitelů.

Vyhlášení grantové výzvy Nadace České spořitelny na podporu dětí z Ukrajiny a jejich učitelů.

Detail

30.06.2022

Aktuální statistické údaje č. 6/2022

Aktuální statistické údaje č. 6/2022

Detail

09.06.2022

Líbí se nám 1

Věděli jste? Osvětlení, které neruší

z webu Pozitivní zprávy Proč je třeba správně nastavit veřejné osvětlení

Detail

09.06.2022

.

Léčivé kontaktní čočky

převzato z webu POZITIVNÍ ZPRÁVY

Detail

08.06.2022

Sirupy Jsem Pecka

16. ročník soutěže o nejlepší potravinu Pardubického kraje – MLS Pardubického kraje 2022

Jsme hrdi, že vybrané výrobky z území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko byly oceněny v soutěži o nejlepší potravinu Pardubického kraje – MLS Pardubického kraje. Využijte příležitosti a přihlaste si i vy do 16. ročníku soutěže a přidejte se k již oceněným výrobkům:

Detail