Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

CZS 15 - TRITON

CZS 15 - TRITON 2

Detailní představení cisternové zodolněné stříkačky.

Detailní představení cisternové zodolněné stříkačky 

Koncem roku 2019 byly Záchrannému útvaru HZS ČR dodány dva kusy cisteren, které byly v polovině února letošního roku slavnostně předány a představeny za účasti ministra vnitra a vedení Hasičského záchranného sboru České republiky. Jedná se o cisternovou zodolněnou stříkačku s označením CZS 15 a velkoobjemovou cisternu s označením CV 40. A právě první z obou cisteren, které se stanou součástí modulu Záchranného útvaru HZS ČR pro hašení požárů v nebezpečných prostorech a lesních požárů, Vám v následujícím článku blíže představíme.

Cisternová zodolněná stříkačka CZS 15 - TRITON

Vozidlo je určeno především pro zdolávání požárů v nebezpečných prostorech a lesních požárů. Za nebezpečné prostory v tomto případě platí místa s vysokým stupněm ohrožení zasahujících hasičů, jakými jsou například průmyslové výrobní a skladovací areály, sklady nebezpečných látek a munice, prostory, v nichž panuje nebezpečí exploze a mohlo by dojít k ohrožení osádek hasičských vozů např. odlétávajícími mechanickými částmi. Na základě technických parametrů se jedná o vozidlo předurčené pro pohyb a provádění průzkumu ve velmi náročných podmínkách s možností provedení hasebního zásahu i bez nutnosti opustit kabinu vozidla. Automobil je určen pro provozování ve stejných prostorech a prostředích jako CZS 40 (TITAN), díky své konstrukci a rozměrům se však dokáže dostat dále terénem a rovněž se dokáže pohybovat ve stísněnějších podmínkách.

Celkové rozměry

Délka vozidla je 6 271mm, šířka 2 550 mm, výška v jízdním stavu podvozku 2 760 mm a celková hmotnost 16 tun. Stříkačka je na zpevněné komunikaci schopna dosáhnout rychlosti až 110 km/h. Světlá výška pod nápravami je při jízdní poloze podvozku 350 milimetrů, přední nájezdový úhel dosahuje hodnoty téměř 48°, ten zadní má velikost přes 40°. Z uvedených parametrů je zřejmé, že automobil je předurčen také pro pohyb v těžkém terénu.

Podvozek

CZS 15 TRITON (4).JPGZákladem automobilu je dvounápravové šasi TATRA o rozvoru 3 650 mm s připojitelným pohonem přední nápravy. Jeho přiřazování je prováděno elektropneumaticky a plní funkci uzávěrky mezinápravového diferenciálu. Obě nápravy jsou vybaveny uzávěrkou osového diferenciálu a teleskopickými tlumiči pérování. Přední náprava má nosnost 8 000 kg, zadní 10 000 kg. Kyvadlové polonápravy vozidla jsou vybaveny pneumatickým odpružením a zkrutným stabilizátorem. Pomocí z kabiny ovládané regulace talku vzduchu ve vlnovcových pružinách lze plynule měnit výšku vozidla v rozsahu +80/-110 mm. Tyto změny umožní snížit celkovou výšku vozidla pro podjetí překážky či naopak zvýšit světlou výšku pod nápravami při průjezdu terénem.

Kola jsou osazena pneumatikami se zvýšenou odolností pro provoz v těžkém terénu, na sněhu a blátě o rozměru 14,00 R20. Řidič má v kabině vozidla k dispozici ukazatel tlaku v pneumatikách a rovněž ovládací prvky pro provedení jeho změny, a to i během jízdy. Volit přitom může z přednastavených režimů cesta, terén, písek a vyproštění. Pneumatiky typu RunFlat navíc zajišťují možnost provozu vozidla i při jejich poškození (např. propíchnutí). Automobil je opatřen také ochrannými kryty, jež brání poškození ventilů dohušťování či šroubů a matic diskových kol.

CZS 15 TRITON (21).JPGPožadavkem zadavatele byla rovněž odolnost podvozku proti účinkům působení tepla při průjezdu požářištěm. Rozvody vzduchu, paliva a oleje jsou vedeny v kovovém potrubí a pancéřových hadicích a dále jsou společně s elektroinstalací nutnou pro jízdu vozidla opatřeny ohnivzdornými návleky se samozhášivou vrstvou. Podvozek automobilu je zakrytován ocelovými pláty, které brání mechanickému a tepelnému poškození jeho součástí a zabraňují rovněž případnému průniku plamenů.

O pohon cisternové zodolněné stříkačky se stará vzduchem chlazený osmiválec TATRA T3C-982-90 o výkonu 300 kW. Vozidlo je osazeno šestistupňovou automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem Allison 4500SP. Převodovka je vybavena pomocným pohonem, jenž zajišťuje chod vodního čerpadla.

V přední i zadní části rámu podvozku jsou přípojné prvky pro případné vyproštění a tažení automobilu. Tyto prvky zároveň slouží pro uchycení elektrického lanového navijáku, ktrý je součástí výbavy vozidla.

Kabina osádky

Vysoký stupeň ochrany osádky vozidla je zajištěn také díky použité pancéřové kabině. Její konstrukce vychází z armádních požadavků a výrobce garantuje odolnost proti mechanickému poškození na úrovni balistické ochrany ve stupni 2 dle standardizační normy STANAG 4569. Ochrana před tlakovými účinky explozí, odlétávajícími mechanickými částmi či padajícími stromy však není jediným bezpečnostním prvkem kabiny. Ta je rovněž přetlaková a hermeticky uzavřená se systémem filtroventilace pro ochranu obsluhy před nebezpečnými látkami a produkty hoření.

CZS 15 TRITON (41).jpgFiltroventilace pracuje ve dvou režimech, kdy buď pohlcuje průmyslové škodliviny, základní bojové otravné a jiné nebezpečné látky, nebo vhání vzduch do kabiny mimo filtrační vložky. Tlak v kabině je regulován automaticky a vytvoření přetlaku je signalizováno osádce. Složení ovzduší v kabině je monitorováno přístrojem Gas Alert Micro Clip XL, který měří a vyhodnocuje koncentrace kyslíku a oxidu uhelnatého. Klimatizace i nezávislé topení pracují v režimu uzavřené kabiny na principu vnitřního okruhu, tedy bez přisávání venkovního vzduchu. V případě zhoršení kvality vzduchu v kabině má osádka k dispozici vzduchové dýchací přístroje Dräger Pascolt.

Přístup do kabiny je přes čtveřici pneumaticky posilovaných dveří, pro její nouzové opuštění slouží střešní otvor o rozměrech 515 x 690 mm. CZS 15 TRITON (9).JPGKabina je čtyřmístná, přičemž první řada sedadel je určena pro obsluhu vozidla, tedy řidiče a velitele. Sedadla v druhé řadě pak slouží pro přepravu hasičů a osob podílejících se na průzkumné činnosti, či nouzový převoz evakuovaných osob. Všechna sedadla jsou vybavena pětibodovými bezpečnostními pásy.

Vzhledem k předpokladu využití vozidla v lesním prostředí a zúžených prostorech jsou elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka vybavena ochrannými kryty a dorazy proti jejich rozbití při nechtěném sklopení. Požární světlomety a světelné zdroje výstražného zařízení jsou konstruovány a umístěny na střeše kabiny tak, aby jen minimálně přesahovaly její výšku a zároveň u nich nedocházelo k případnému zachytávaní větví při průjezdu lesním porostem.

Nástavba

Nákladový prostor automobilu v sobě ukrývá nádrž na vodu, požární čerpadlo a úložné prostory pro požární příslušenství a výbavu vozidla. Nádrž na vodu o objemu 2 000 litrů je zhotovena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Údaj o množství vody v nádrži je zobrazován v kabině a při poklesu pod 10% celkové kapacity je osádka upozorněna akustickým signálem. Plnění nádrže je možné z vnějšího tlakového zdroje přes plnící hrdlo B75 umístěné na zádi automobilu.

CZS 15 TRITON (17).JPGVe vozidle je instalováno požární čerpadlo THT PJA 1 500 o jmenovitém průtoku 1 500 l/min a tlaku 1,0 MPa. O chod čerpadla se stará pomocný pohon převodovky, který lze použít také při jízdě vozidla do rychlosti 10 km/h. Ovládání čerpadla je realizováno z kabiny osádky. Voda z čerpadla je rozváděna k lafetové proudnici v přední části vozidla, do systému ochranných trysek pro skrápění a ochlazování vozidla a také k výtlaku se spojkou C52 umístěnému na zádi vozidla.

Karoserie nástavby je zhotovena z lehkého kovu s vnějším opláštěním se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození. Přístup k požárnímu příslušenství je řešen přes nahoru výklopné dveře po obou stranách nástavby. Další úložné prostory, v nichž je umístěn lanový naviják, nářadí a příslušenství vozidla jsou přístupné přes výklopné dveře na zádi automobilu. Úložné prostory jsou osvětleny LED lištami, které se samočinně rozsvítí při otevření dveří.

Výbava automobilu

CZS 15 TRITON (37).JPGPro provedení hasebního zásahu je CZS 15 v přední části vozidla vybavena lafetovou proudnicí ALCO APF 2 DC. Ta umožňuje nastavení průtoku vody a tvaru proudu a při jmenovitém průtoku 2 000 l/min vykazuje účinný dostřik plným proudem přes 35 metrů. Nastavení výše uvedených parametrů, ale také směr natočení proudnice lze plně ovládat z místa velitele, nouzově také z místa řidiče. Při výstupu osádky z vozidla lze provést hasební zásah rovněž pomocí hadic C52 či D 25, které jsou včetně kombinovaných proudnic uloženy v nástavbě vozidla. Vozidlo je vybaveno také veškerým příslušenstvím potřebným pro plnění nádrže z nadzemních či podzemních hydrantů a dále například motorovou řetězovou pilou či lanovým navijákem o tažné síle 50 kN a délce lana 25 metrů.  

Pro provádění průzkumu a efektivního hašení může osádka využít ruční termokameru FLIR K 55, pro detekci nebezpečných látek vně kabiny pak přenosný přístroj Gas Alert Micro 5-PID. Jak bylo zmíněno výše, ve vozidle se nachází rovněž čtveřice izolačních dýchacích přístrojů Dräger Pascolt s lahvemi o objemu 3 litry. V kabině vozidla jsou dále umístěny dvě svítilny LED Survivor Atex v dobíjecích úchytech, dalekohled a drobné příslušenství.

 Ke zvýšení ochrany automobilu proti účinkům sálavého tepla může osádka využít vodních trysek umístěných na střeše. Do nich je přes čerpadlo přiváděna voda z nádrže, která po rozstřiku ochlazuje karoserii vozidla. Pro lepší přehled má velitel na svém stanovišti k dispozici ukazatel povrchové teploty vozidla.

Krom světel pro osvětlení okolí nástavby je vozidlo vybaveno rovněž přídavnými požárními světlomety směřovanými do obou stran a dozadu, přičemž světelný tok každého z nich je 5 000 lm. V přední části střechy automobilu je navíc umístěn otočný pátrací světlomet se světelným tokem 3 000 lm ovládaný z kabiny a další světlomet je součástí lafetové proudnice.

CZS 15 TRITON (40).jpgPro komunikaci osádky je ve stříkačce instalována vozidlová analogová radiostanice Motorola DM 4600, digitální terminál TPM 700 a odolný tablet, který slouží také jako informační podpora pro velitele. Řidič má k dispozici GPS navigaci a také displej, na nějž se přenáší obraz šestice kamer sledujících okolí automobilu. Analogové kamery jsou umístěny na obou bocích vozidla, na zádi, těsně nad předním nárazníkem, ale také na přední straně obou zpětných zrcátek a řidič tak má i navzdory omezenému výhledu přes okna kabiny dokonalý přehled o situaci v okolí vozu. Počet a rozložení obrazů z jednotlivých kamer, které se řidiči zobrazují na displeji lze navíc libovolně měnit dle aktuální potřeby.

Cisternová zodolněná stříkačka CZS 15 byla k Záchrannému útvaru HZS ČR pořízena za podpory Ministerstva financí z rozpočtu všeobecné pokladní správy za 13 430 295 korun včetně DPH.

 

Zdroj článku naleznete ZDE

Datum vložení: 11. 5. 2021 10:33
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2022 17:11
Autor:

Komunita MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
4
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
2
13
5
14
3
15
2
16
3
17
3
18
5
19
5
20
6
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
13
1
6
2
6
3
5
4
7
5
6

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:341
TÝDEN:577
CELKEM:734890

nahoru

Mohlo by Vás zajímat