Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Zprávy archiv

ZPRÁVY

 

NEJEN PRO RADOST HASIČŮ

NOUZOVÝ REŽIM- MÁME VÝJEZD (HASIČSKÁ) – OFFICIAL VIDEO

Aranžmá a produkce: Nouzový režim ( www.nouzovyrezim.cz  ) Hudba/text: Tomáš Brokl…

 

LeaderFest

Přijeďte 8.–10. června 2016 do proslulých lázní Karlova Studánka a zúčastněte se tradičního setkání zástupců místních akčních skupin společně s významnými aktéry rozvoje venkova z evropských zemí pracujících metodou LEADER.

Setkání LeaderFESTU 2016 JESENÍKY nabídne již tradičně bohatý program s možností výměny zkušeností, množstvím příkladů dobré praxe z domácího i zahraničního prostředí a prostor budeme věnovat i budoucnosti programu LEADER v období 2014–2020. Více informací naleznete na následujících odkazech: www.leaderfest.cz  a facebook www.facebook.com/leaderfest

Pozvánka LeaderFEST 2016 JESENÍKY

Zástupci MAS se účastnili vzdělávacích seminářů ke komunitním centrům

http://nsmascr.cz/aktuality/2016/zastupci-mas-se-zucastnili-vzdelavacich-seminaru-ke-komunitnim-centrum/

Výlety pro seniory a handicapové-máte-li o akci zájem, kontaktujte kancelář MAS SKCH , rádi vše upřesníme.

Vyšla nová publikace o metodě Leader-Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

brozura2015

 

PAMATKY 2014_ ZZPAMATKY 2015_pozvánka

neziskovePAMATKY 2015_prihlaska neziskove

 

Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství

                                                                            5 miliard z eurodotací

Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest.

„Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti a podpora sektorů, které by se bez podpory ocitly v tíživé situaci. Proto byl v případě zemědělských investic zvolen přístup sektorových obálek, přičemž více než polovina alokace určené pro živočišnou výrobu půjde na chov skotu. Velký důraz se klade i na stabilizaci chovu prasat a drůbeže. Pokud jde o rostlinnou výrobu, přednost dostanou projekty v oblastech, které jsou náročné na speciální technologie a vyžadují větší nároky na pracovní sílu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka s tím, že bylo také nastaveno dělení do záměrů podle velikosti projektu.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na operace Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně (operace / alokace):

Investice do zemědělských podniků / 3,28 mld. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů / 973 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Lesnická infrastruktura / 345 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura

Technika a technologie pro lesní hospodářství / 190 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh / 603 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Všechny operace navazují na opatření PRV pro období 2007 – 2013. V příloze uvádíme přehled hlavních změn oproti tomuto programovému období.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV 2014 – 2020 pro první kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – PRV ČR na období 2014 – 2020 a příslušná osa/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 – 2020.

Hlavní změny podmínek pro 1. kolo příjmu žádostí

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Zdroj: MZe, doplněno o odkazy na pravidla 1. kola a podmínky pro zadávání veřejných zakázek

 

Reakce ministra Jurečky na vyjádření Asociace soukromého zemědělství k dotačním podmínkám PRV

23.6.2015

Tisková zpráva – Reakce ministra zemědělství Mariana Jurečky z 23. června 2015

Ministerstvo zemědělství navrhlo rozčlenění investic Programu rozvoje venkova (PRV) do tří obálek:
– 0 až 1 milion korun – žadatel s plochou do 150 ha,
– 0 až 5 milionů korun – žadatel bez omezení velikosti pozemku
– nad 5 do 150 milionů korun – žadatel bez omezení velikosti pozemku.Při žádosti do alokace 0 až 5 milionů a nad 5 milionů korun platí, že pokud je bodový součet stejný, pak se postupuje od nejmenšího projektu k největšímu. Jde tedy evidentně o zvýhodnění malých a středních podnikatelů. Navíc se jedná o návrh. Po příjmu žádostí jsme připraveni upravit alokace v rámci PRV. Zavádíme zcela novou speciální obálku pro malé zemědělce, kteří nebudou muset předkládat posouzení finančního zdraví podniku. Je potřeba si uvědomit, že i malý zemědělec, potřebuje na opravu stájí pro 50 až 100 krav částku vyšší než 5 milionů korun. I tito zemědělci si tedy mohou „sáhnout“ na peníze z obálky 5 až 150 milionů.Ministerstvo zemědělství ponechalo v rámci nastavení PRV i podporu na projekty až do 150 milionů korun. A to proto, že jsou zde i chovatelé, kteří potřebují na investice do rozvoje a úprav svých podniků desítky milionů korun.Průměrná velikost projektů za posledních sedm let dosáhla 1,7 milionu korun, takže všechny tři uvedené obálky jsou dostupné pro malé a střední zemědělce.Dosud nemohli zemědělci kombinovat dotaci z Programu rozvoje venkova s úvěry z dotací úroků z úvěrů. Nově v rámci PRV 2014 – 2020 je zemědělcům umožněno tyto dvě formy dotace kombinovat. Zemědělec si tak může na financování části investice vzít úvěr s dotací úroků z úvěrů od Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a na zbytek investice mu může být poskytnuta dotace z PRV. Dále nově dochází ke snížení úrokového zatížení příjemců podpory ve formě dotace úroků z úvěrů, a to tím způsobem, že klesne z 1 % na 0,5 %. Ministerstvo zemědělství navíc navrhlo v rámci jednání s Asociací soukromého zemědělství (ASZ) možnost poskytovat od PGRLF úvěry pro malé a začínající zemědělce, kteří mnohdy nemohou na úvěr od banky dosáhnout. To však vedeni ASZ z nepochopitelných důvodů odmítlo.

 

MŽP zahájilo kampaň na záchranu živočichů ohrožených sečemi a sklizní! Více zde–MŽP zahájilo

Pro starosty a hl.  hasiče !Nepřehlédněte !

článek viz odkaz, má určitou spojitost s níže uvedeným seminářem a probíraným tématem.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Financovani-Jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-programovem-obdobi-20

Zveme vás na seminář “ Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost ? „, který je součástí projektu „Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“.

Seminář se bude konat  17. 6. 2015 ve Stanském mlýně v Hlinsku v Čechách. Podrobný program naleznete v příloze.

Cílem semináře je představit místním akčním skupinám a jejich partnerům (zástupci obcí, škol, atd.) možnosti jak proměnit hrozby spojené s klimatickými změnami v příležitost pro regiony na cestě k jejich udržitelnosti a větší soběstačnosti. Semináře ukáží konkrétní opatření, která lze zapracovat do regionálních strategií a rovněž inovativní koncept participativního projednání v regionech.

Součástí semináře je energeticky soběstačná mobilní výstava představující technologie využitelné při přizpůsobení na klimatickou změnu a pro její zmírňování.Bohaté občerstvení bude zajištěno po celý den z regionální a místní produkce.

Seminář je zcela ZDARMA.  pozvanka_Pardubický_17062015

FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH PROJEKTŮ Z PROGRAMŮ EU

Konference pozvánka -Zveme Vás na konferenci „Strategické řízení rozvoje obcí“

Hospodaření s dešťovou vodou

Výzva k plánování v oblasti vod

Akce RŠOV 2015 Pozvánka

MAS SKCH pro školy

Setkání MAS SKCH + zástupců vzděl. zařízení

Co bude podporováno z PRV

CLLD v IROP

CLLD v OPZ – 25.3.2015 Lázně Bohdaneč seminář CSV

Prezentace-seminář RO IROP – 18.3.2015

Komunita MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
11
1
6
2
6
3
5
4
8
5
6
6
5
7
7
8
5
9
5
10
5
11
6
12
7
13
5
14
6
15
6
16
6
17
5
18
7
19
7
20
5
21
7
22
5
23
6
24
5
25
7
26
5
27
4
28
5
29
4
30
4
31
4
1
4
2
6

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zámecká zahrada v Hrochově Týnci

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:250
TÝDEN:1412
CELKEM:750365

nahoru

Mohlo by Vás zajímat