Obsah

Brozura Narodní programy a dotace
NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE

Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura 1

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura celý text

ostatní | 19. 2. 2021 | Autor: M K
Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci 1

Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci

Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima si mohou požádat o dotaci až dva miliony korun. Nová dotační výzva rezortu životního prostředí se otevře v únoru a nabídne peníze na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, ale také například na organizaci workshopů, které do společné diskuze o udržitelném rozvoji měst a obcí zapojí veřejnost a zainteresované skupiny. celý text

ostatní | 13. 1. 2021 | Autor: M K
Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně 1

Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

Příjem žádostí: 3.12.2020 - 31.3.2021 Alokace: 100 000 000 Kč
Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. celý text

ostatní | 4. 1. 2021 | Autor: M K
Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽP 1

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽP

Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. MŽP obcím od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody. Rezort tak umožní včas nachystat dostatek kvalitních projektů, které se již od příštího roku budou moci ucházet o podporu z evropských fondů na jejich realizaci. celý text

ostatní | 27. 8. 2020 | Autor: M K
PROGRAM EFEKT - Energetické úspory 1

PROGRAM EFEKT - STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

2D - Energetický management 2020
2E - Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2020
2G - Zpracování územní energetické koncepce 2020
2H - Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 2020
2F - Příprava energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2020 celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: M K
NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů) 1

NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)

Cílem výzvy je:
zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: M K
Výzva č. 1/2020: Národní síť EVVO 1

Výzva č. 1/2020: Národní síť EVVO

Příjem žádostí: 1.7.2020 - 30.10.2020 Alokace: 15 000 000 Kč
Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR na ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Příspěvky jsou určeny pro ekocentra a střediska ekologické výchovy, která u nás dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické programy po celé republice. celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: M K
Více zeleně a vláhy do ulic měst a obcí. Norské fondy nabízí miliony na ozelenění zastavěné krajiny 1

Více zeleně a vláhy do ulic měst a obcí. Norské fondy nabízí miliony na ozelenění zastavěné krajiny

Ulice měst, obcí a jejich okolí oživí v blízké budoucnosti nové stromy, louky, zelené fasády, jezírka a různé vodní prvky. Státní fond životního prostředí ČR nabízí 104 milionů korun z Norských fondů na výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Prostředky z dotační výzvy „Bergen“ pomohou městům lépe zvládat extrémy počasí, udržet vláhu v krajině a celkově zkvalitnit život svých obyvatel. celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: M K
Modernizační fond nabídne 120 miliard korun 1

Modernizační fond nabídne 120 miliard korun

Státní fond životního prostředí se v současnosti aktivně podílí na přípravě a administraci několika nových finančních nástrojů, jejich prostředky budou cílit na podporu nízkouhlíkové energetiky, inovací i změnu klimatu. celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: M K
Výzva ŠKODA STROMKY 1

Výzva ŠKODA STROMKY

Představení programu:
Již čtrnáctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy. Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku.
celý text

ostatní | 16. 7. 2020 | Autor: M K
VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU „PODPORA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UČITELŮ DO NÁROKU PHMAX V MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH“ NA ROK 2020 1

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU „PODPORA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UČITELŮ DO NÁROKU PHMAX V MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH“ NA ROK 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020. celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: M K
Dotace Dešťovka 1

Dotace Dešťovka

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: M K
Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu 1

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Číslo: 107
Platnost od: 7. 1. 2020 06:00
Platnost do: 10. 3. 2020 14:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 1. 2020 06:00
Alokace v Kč: 200 000 000 celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: M K
Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli 2

Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. celý text

ostatní | 15. 12. 2019 | Autor: M K
Dotací podpoříme i výsadbu menších stromů 1

Dotací podpoříme i výsadbu menších stromů

Aktualizovali jsme program na komunitní výsadbu listnatých stromů. Nově se rozšířila podpora na sazenice stromů s výškou od 121 cm a současně došlo ke zpřesnění, že do žádostí o podporu lze zahrnout také stromy ovocné. Úpravy jsou platné od 13. listopadu 2019. celý text

ostatní | 18. 11. 2019 | Autor: M K
Nové články z http://www.msmt.cz 1

Nové články z http://www.msmt.cz

Nové články z http://www.msmt.cz celý text

ostatní | 18. 11. 2019 | Autor: M K
VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DATACE NA PODPORU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2020 1

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DATACE NA PODPORU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí datace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020 . celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor: M K
NPŽP - Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů 1

NPŽP - Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. celý text

ostatní | 18. 10. 2019 | Autor: M K
INFORMAČNÍ SEMINÁŘE K PROGRAMŮM STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NNO 1

INFORMAČNÍ SEMINÁŘE K PROGRAMŮM STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NNO

MŠMT, odbor pro mládež ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže uspořádal v letošním roce sérii 4 informačních seminářů, na kterých byly účastníkům představeny PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (výzva pro rok 2020) a elektronický informační systém pro vkládání projektů ISPROM. Nově byla na program zařazena i část týkající se vyúčtování dotací. celý text

ostatní | 15. 10. 2019 | Autor: M K
VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2020 1

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2020

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2020 celý text

ostatní | 15. 10. 2019 | Autor: M K
Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady 1

Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku a posílit kontakt dětí s přírodou umožní nová dotační výzva Ministerstva životního prostředí. Rozděleno bude 250 milionů korun na vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu. Příjem žádostí startuje 3. února 2020. celý text

ostatní | 9. 10. 2019 | Autor: M K
INVESTIČNÍ DOTACE 1

INVESTIČNÍ DOTACE

INVESTIČNÍ DOTACE celý text

ostatní | 5. 10. 2019 | Autor: M K

VÝZVA PRO ROK 2020 - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

MŠMT projednalo a dne 18. září 2019 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2020. Výzva obsahuje věcné zaměření výzvy, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termín uzávěrky podání žádosti. celý text

ostatní | 26. 9. 2019 | Autor: M K
Obce mohou do konce října žádat o grant na zeleň ve městě 1

Obce mohou do konce října žádat o grant na zeleň ve městě

Obce, školy, spolky a další instituce z celé republiky mohou do konce října žádat o grant na zeleň ve městě. Cílem je navrátit zeleň a vodní prvky do městského prostoru, žadatelé mohou na projekt získat až 140.000 Kč. V programu Zelené oázy je k dispozici 1,4 milionu Kč, uvedl v pondělí v tiskové zprávě David Kopecký z Nadace Partnerství, která vyhlásila pátý ročník grantového programu. celý text

ostatní | 21. 9. 2019 | Autor: M K
Obce mohou opět získat 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení 1

Obce mohou opět získat 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení

O celkem 120 milionů korun letos mohou obce požádat na rekonstrukce veřejného osvětlení díky programům Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednotlivé obce a města mohou získat až dva miliony korun podpory na energeticky úsporná řešení při rekonstrukci veřejného osvětlení, a tím snížit své účty za spotřebu energie a zároveň zlepšit kvalitu života v obci díky snížení světleného znečištění. Žádosti mohou být podávány od 1. září do 31. října 2019. celý text

ostatní | 17. 9. 2019 | Autor: M K

Aktualizované dokumenty v programu Výstavba pro obce

Stát podporuje vaše lepší bydlení celý text

ostatní | 17. 9. 2019 | Autor: M K
Blíží se konec výzvy na podporu vozidel s alternativním pohonem, část prostředků je stále k dispozici 1

Blíží se konec výzvy na podporu vozidel s alternativním pohonem, část prostředků je stále k dispozici

Ještě měsíc mohou kraje, města a obce žádat o dotace na nákup automobilů s alternativním pohonem. Ze 100 milionů korun určených na rozvoj elektromobility je ještě k dispozici 40 procent prostředků, o které lze žádat do 30. září, kdy výzva č.11/2018 Národního programu Životní prostředí skončí. celý text

ostatní | 11. 9. 2019 | Autor: M K
Podpora cestovního ruchu 1

Podpora cestovního ruchu

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se České republice podařilo u Evropské komise vyjednat revizi na podporu modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež bude možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb malých a středních podniků v cestovním ruchu. celý text

ostatní | 24. 7. 2019 | Autor: M K
Program Výstavba: Dotace na bytové domy „pro všechny“ 1

Program Výstavba: Dotace na bytové domy „pro všechny“

V nedávné době vyhlásil Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) zajímavé výzvy na oblast výstavby bytů pro znevýhodněné skupiny osob. celý text

ostatní | 24. 7. 2019 | Autor: M K
první předchozí
ze 3
poslední