Navigace

Obsah

Sběr záměrů do výzev mas

Strategie CLLD na období 2021-2027 bude opřena o vaše projektové záměry. Na jejich základě budou vybrány priority pro rozdělení alokace MAS.

Vyplňte jednoduchý formulář níže: 

 

Formulář - Sběr záměrů pro období 2021-2027

 

 

06.04.2021

VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021 1

VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsle

Detail

05.03.2021

MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu – výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů 1

MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu – výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů

Desítky milionů korun posílá Ministerstvo životního prostředí na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených je 20 milionů korun na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a

Detail

05.03.2021

Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace 1

Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace

Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny kl

Detail

19.02.2021

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura 1

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura

Detail

13.01.2021

Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci 1

Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci

Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima si mohou požádat o dotaci až dva miliony korun. Nová dotační výzva rezortu životního prostředí se otevře v únoru a nabídne peníze na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, ale také například na organizaci workshopů, které do společné diskuze o udržitelném rozvoji měst a obcí zapojí veřejnost a zainteresované skupiny.

Detail