Navigace

Obsah

Sběr záměrů do výzev mas

Strategie CLLD na období 2021-2027 bude opřena o vaše projektové záměry. Na jejich základě budou vybrány priority pro rozdělení alokace MAS.

Vyplňte jednoduchý formulář níže: 

 

Formulář - Sběr záměrů pro období 2021-2027

 

 

19.02.2021

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura 1

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura

Detail

13.01.2021

Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci 1

Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci

Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima si mohou požádat o dotaci až dva miliony korun. Nová dotační výzva rezortu životního prostředí se otevře v únoru a nabídne peníze na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, ale také například na organizaci workshopů, které do společné diskuze o udržitelném rozvoji měst a obcí zapojí veřejnost a zainteresované skupiny.

Detail

04.01.2021

Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně 1

Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

Příjem žádostí: 3.12.2020 - 31.3.2021 Alokace: 100 000 000 Kč Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu.

Detail

27.08.2020

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽP 1

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽP

Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. MŽP obcím od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody. Rezort tak umožní včas nachystat dostatek kvalitních projektů, které se již od příštího roku budou moci ucházet o podporu z evropských fondů na jejich realizaci.

Detail