Navigace

Obsah

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2018

Typ: ostatní
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2018 1Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2018 naleznete zde:

Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2018 naleznete zde: 

Programy_2017_2020_revize_2018

Žádosti o dotaci pro rok 2018 v programech č. 1, 2, 3 a 4 vkládají  NNO prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. Ten bude otevřen pro podávání žádostí včetně předepsaných příloh v polovině září 2017. Následně žadatel o dotaci doručí žádost v listinné podobě, včetně předepsaných příloh na adresu Národního institutu pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, Praha 1. Bližší informace o podávání žádostí a dalších podmínkách naleznete v aktualizovaných programech (viz výše).

 

Formulář rozpočtu po aktivitách

Povinnou přílohou žádosti je rozpis rozpočtu s ohledem na plánované aktivity 
(u programů 1 a 3 je nutné dodržet předepsaný vzor, viz příloha č. 10 novelizovaných programů). Formulář je ke stažení zde: 

rozpočet dle aktivit

Detailní postup při hodnocení projektů popisuje Metodika hodnocení projektů

Metodické pokyny k vyplnění některých polí žádosti naleznete zde.

 

Vyúčtování poskytnutých dotací - bližší informace naleznete zde

Kontaktní osobou pro poskytování informací týkajících se těchto programů je:

RNDr. Helena Knappová

tel. 234 815 346

e-mail: helena.knappova@msmt.cz


Vytvořeno: 18. 10. 2017
Poslední aktualizace: 19. 11. 2017 11:02
Autor: M K