Navigace

Obsah

DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT PODPORA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2018.

Typ: ostatní
DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT PODPORA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2018. 1Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018.

DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT PODPORA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2018.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem programu je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Žádat mohou právnické osoby v souladu s usnesením vlády č. 504 ze dne 10. července 2017, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018, včetně škol, školských zařízení a vysokých škol, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin. Tuto činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele alespoň jeden rok. Školy a školská zařízení, které se řídí při vzdělávání školními vzdělávacími programy, nemusí činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin prokazovat.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 6. listopadu 2017 do 15 hodin..

Veškeré informace jsou uvedeny v souboru ke stažení:

21430_vyhlášení programu DP menšiny 2018.pdf

 

Příloha č. 1 – Formulář žádosti o poskytnutí státní dotace v roce 2018.

21430_Příloha č. 1_Formulář žádosti o poskytnutí státní dotace v roce 2018.doc

Příloha č. 2 – Podrobný popis projektu (připojuje se k Žádosti v Příloze č. 1).

21430_Příloha č. 2_Podrobný popis projektu.doc

Příloha č. 3 – Podrobný rozpočet projektu (připojuje se k Žádosti v Příloze č. 1).

21430_Příloha č. 3_Podrobný rozpočet projektu.doc

Příloha č. 4 – Vyúčtování účelové dotace (zasílá se až po skončení projektu).

21430_Příloha č. 4_Vyúčtování účelové dotace.doc

Příloha č. 4a – Přehled použití dotace – jednotlivé platby (připojuje se k  Příloze č. 4).

21430_Příloha č. 4a_Přehled použití dotace – jednotlivé platby.doc

Příloha č. 5 – Tisková zpráva (zasílá se až po skončení projektu).

21430_Příloha č. 5_Tisková zpráva.doc


Vytvořeno: 18. 10. 2017
Poslední aktualizace: 19. 11. 2017 11:01
Autor: M K