Navigace

Obsah

MASky dostanou od Pardubického kraje na projekty v území přes sedm milionů korun

Typ: ostatní
MASky dostanou od Pardubického kraje na projekty v území přes sedm milionů korun 1V jednacím sále chrudimského zastupitelstva se v úterý uskutečnila valná hromada Krajské sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje. Se zástupci jednotlivých krajských MASek hovořili také hejtman Martin Netolický a krajská radní Hana Štěpánová.

V rámci setkání zazněly informace týkající se aktuálního čerpání nejen evropských, ale i krajských finančních prostředků na projekty, které místní akční skupiny v kraji administrují. V rámci krajského příspěvku pro rok 2019 přislíbil hejtman částku mírně přesahující sedm milionů korun, což představuje téměř dvoumilionový nárůst. Nově budou prostředky přerozděleny dle počtu obyvatel a rozlohy každé z MASek.

„V současné době řešíme, jakým způsobem spravedlivě mezi jednotlivé místní akční skupiny přerozdělíme prostředky z krajského rozpočtu. Chci, aby celkový objem financí v území zůstal, avšak je nutné zajistit, aby velké MASky neměly malé finanční prostředky oproti menším MASkám. Dohodli jsme se, že 50 procent z celkové alokace přepočteme dle počtu obyvatel v rámci MAS a druhých 50 procent dle rozlohy. Minimální výši dotace bychom stanovili na 300 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro příští rok počítáme v rámci Programu obnovy venkova se zachováním částky 66 milionů korun s tím, že máme vytvořenou určitou rezervu na pokrytí mimořádných individuálních žádostí. Pro MAS na přerozdělení budeme počítat s částkou sedmi milionů korun, což oproti letošnímu roku znamená téměř dvoumilionový nárůst,“ sdělil hejtman Netolický.

Ten se jednání zúčastnil společně s krajskou radní Hanou Štěpánovou. „V roce 2018 byla pro MASky připravena částka 5,2 milionů korun. Celková výše 128 projektů dosahovala částku o jeden milion korun vyšší. Většinou se žádosti týkají investic do sportovních zařízení, hasičských zbrojnic či komunitního života na obcích. Jako dlouholetá starosta obce vím, jak moc jsou tyto prostředky důležité, jelikož malé obce nemají možnost čerpat například v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekla krajská radní Hana Štěpánová.

Nastavení evropských fondů po roce 2020

Hejtman v rámci debaty seznámil přítomné s jednáními, která se týkají přípravy nastavení evropských fondů po roce 2020. „Naší snahou je eliminovat časové soutěže v rámci jednotlivých výzev. V současné době se stává, že jsou podány projekčně jednodušší projekty, které pak získávají finanční prostředky na úkor náročných prioritních projektů. Není to případ pouze našeho kraje, ale shodujeme se na tom i s ostatními kolegy. Další důležitou informací je, že struktura operačních programů včetně řídících orgánů zůstane stejná,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Krajský Program obnovy venkova

Program obnovy venkova (POV) je zaměřen na trvalý rozvoj obcí, měst, svazků obcí a místních akčních skupin (MAS). Dotace z POV jsou určeny na financování běžného a investičního rozvoje, například na výstavbu, opravu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, místních komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a rozhlasu nebo úpravu veřejné zeleně. Týkají se také zřízení sběrného místa nebo dvora, integrovaných projektů venkovských mikroregionů a podpory provozních nákladů pro MAS.

Co se ukrývá pod zkratkou MAS?

Místní akční skupiny jsou společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí či svazků obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z důležitých nástrojů je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Metoda LEADER

Dalším z pojmů, který je spojen s fungováním Místních akčních skupin, je metoda LEADER. Ta je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty musí vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou mocí.

 

Zdroj naleznete ZDE


Vytvořeno: 15. 11. 2018
Poslední aktualizace: 15. 11. 2018 15:53
Autor: