Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 10
další poslední

Informace k projektům Úřadu práce Pardubického kraje

Přinášíme vám stručnou informaci o 4 projektech, se kterými uspěl Úřad práce Pardubického kraje v OP Zaměstnanost.

Informace můžete využít pro své členy, pro podporu nových zaměstnanců, pokud řešíte potřeby stejné cílové skupiny. celý text

ostatní | 7. 6. 2016 | Autor:

PRO NNO-zájmové a neformální vzdělávání -NEPŘEHLÉDNĚTE

Máte INVESTIČNÍ ZÁMĚR, plánujete rozšířit, vybavit učebnu pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí atd.? celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
Přehled základních podmínek pro podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) 1

Přehled základních podmínek pro podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

MAS SKCH připravila pro potenciální žadatele přehled základních podmínek pro podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) celý text

ostatní | 27. 4. 2016 | Autor:
#

Kritéria přijatelnosti IROP SC 4.1

Kritéria přijatelnosti IROP SC 4.1 pro projekty podávané ve výzvách MAS celý text

ostatní | 20. 4. 2016 | Autor:
logo

Strategie MAS SKCH, z.s. Chráníme svůj životní prostor je ve věcném hodnocení

Komunitně vedený místní rozvoj (dále též CLLD) je v souladu s Dohodou o partnerství v programovém období 2014-2020 cestou pro rozvoj venkovského území ČR, na němž působí místní akční skupiny. Jedná se o střednědobý dokument, který vychází z podrobné analýzy území, podložených potřeb a projektových z celý text

ostatní | 1. 3. 2016 | Autor:
první
ze 10
další poslední