Navigace

Obsah

Příprava nové strategie MAS „Chráníme svůj životní prostor“ na období 2021–2027

Od června 2020 probíhá příprava nové strategie Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s. „Chráníme svůj životní prostor“ na programové období 2021–2027.

Na stránce „Nové období“ vás průběžně informujeme o možnostech zapojení formou účasti na kulatých stolech, účasti v pracovních skupinách a na setkáních v rámci ostatních projektů a aktivit na území MAS, účasti na tematických seminářích, setkáních se žadateli, účasti na jednání zastupitelstev a individuálních schůzek např. v souvislosti s připravovanými záměry v území.

Zajímá nás námět každého, kdo se chce podílet na dalším rozvoji Skutečska, Košumberska a Chrastecka. Připravovaný dokument vytváří podmínky pro změny v následujících 7-mi letech např. zaměření výzev MAS, realizace projektů a aktivit neziskových organizací, podnikatelů, obcí apod. Preferovány budou integrované aktivity (se širokým dopadem na obyvatele MAS) jako například nové služby, společná řešení v životním prostředí, komunitní přístup apod.

Strategický dokument má opět tři základní části, analytickou část, strategickou část a část implementační.

 

Harmonogram přípravy Strategie „Chráníme svůj životní prostor“: 

Sběr dat a analýza území – od června 2020 do prosince 2020

Rozhovory s místními aktéry – do února 2021

Pracovní skupiny (problémy a potřeby území) - prosinec 2020 až březen 2021

Analytická část strategie – únor 2021

Pracovní skupiny (návrhy cílů a opatření) – únor 2021

Koncepční část strategie – březen 2021

Pracovní skupiny – akční plány, připomínkování – únor 2021 – květen 2021

SWOT ANALÝZA K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Přiomínkovací formulář - vyplnění on-line

Připomínkový formulář - ke stažení (vyplněné zasílejte na info@masskch.cz)

Více informací v "Novém období"