Obsah

Informace z webu MSMT

Typ: ostatní
NOVÉ ČLÁNKY:

Nové články:

Den velkých výzkumných infrastruktur 2017

13. říjen 2017


Den velkých výzkumných infrastruktur 2017

13. říjen 2017


Den velkých výzkumných infrastruktur 2017

13. říjen 2017


Masarykův onkologický ústav

13. říjen 2017 , Santus Arnold


Moravská zemská knihovna v Brně

13. říjen 2017 , Santus Arnold


Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

13. říjen 2017 , Santus Arnold


Změněné články:

Dotační program Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR (Č. j.: MSMT-20208/2017-3)

Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR“

13. říjen 2017, Bejšovec Ondřej


Státní podpora sportu programu 133 520 – Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017 – 2024

Podprogram 133D521 – Národní sportovní centra

13. říjen 2017, Daniel Slivka


Den velkých výzkumných infrastruktur 2017

13. říjen 2017, Kamila Gabrielová


Den velkých výzkumných infrastruktur 2017

13. říjen 2017, Kamila Gabrielová


Den velkých výzkumných infrastruktur 2017

13. říjen 2017, Kamila Gabrielová


Evaluační plán OP VVV

Evaluační plán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je dokument, který rámcově vymezuje evaluační aktivity Řídícího orgánu OP VVV po celou dobu implementace OP VVV. V Evaluačním plánu OP VVV jsou detailně popsané evaluace na nejbližší období. Další evaluace mají indikativní charakter a jejich upřesnění bude předmětem aktualizací v následujících letech. Aktualizace Evaluačního plánu OP VVV budou probíhat pravidelně, zpravidla v ročních intervalech. Plnění Evaluačního pánu OP VVV v rámci Řídícího orgánu OP VVV zajišťuje jeho Evaluační jednotka ve spolupráci s dalšími subjekty (dalšími útvary MŠMT, MMR-NOK, externími dodavateli apod.). Evaluační plán OP VVV byl schválen Monitorovacím výborem OP VVV dne 21. října 2015.

13. říjen 2017, Glatzelová Šárka


Výzva č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. - Výzva byla ukončena

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 6. 2017 verzi 2 výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I. Oproti původní verzi dochází k navýšení alokace ze 700 mil. Kč na 768 mil. Kč.  

13. říjen 2017, Glatzelová Šárka


Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv

Řídící orgán OP VVV zveřejňuje dne 25. srpna 2017 vzor přílohy žádosti o podporu Realizační tým s komentáři a vzory specifických příloh k ZoR projektů výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II.

13. říjen 2017, Glatzelová Šárka


Odhlásit zasílání novinek můžete prostřednictvím této stránky. Tato zpráva je rozesílána programem, bez lidského zásahu. Neodesílejte, prosím, na tuto e-mailovou adresu žádné zprávy. Pro případné dotazy a reakce prosím využijte kontakty uvedené v sekci Kontakty.


Vytvořeno: 18. 10. 2017
Poslední aktualizace: 18. 10. 2017 22:28
Autor: Michaela Kotyková