Navigace

Obsah

Sběr záměrů

Neinvestiční projektové záměry

Ostatní záměry - financované např. z obecních rozpočtů, krajských a národních programů. Tzv. měkké projekty (vzdělávací programy, projekty spolupráce, apod.)

 

Investiční projektové záměry

pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Chrudim, tak další investiční záměry z ostatních zdrojů financování - národní, krajské a jiné