Obsah

PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÉ

Jedná se o velice různorodou skupinu, kterou nelze, s ohledem na měnící se životní podmínky a subjektivní hodnocení vlastní situace, přesně určit. Obecně řečeno mají osoby sociálně vyloučené ztížený přístup k institucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Tento odkaz bude sloužit ke zprostředkování důležitých informací, které mohou osobám sociálně vyloučeným pomoci se začleněním do většinové společnosti.

Aktuality - PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÉ

08.04.2018

Podívejte se, jak vypadalo nahrávání romského sboru s filharmonií 1

Podívejte se, jak vypadalo nahrávání romského sboru s filharmonií

Supraphon chystá k vydání album Hej Romale, které vzešlo z projektu České filharmonie a Idy Kelarové na podporu romských dětí z českých a slovenských osad, ghett a sociálně vyloučených lokalit. Podívejte se exkluzivně na klip k písni Baripen, který zachytil první zkušenosti dětí s nahráváním.

Detail

09.01.2018

Minimální mzda od 1. ledna 2018 1

Minimální mzda od 1. ledna 2018

Informace k Minimální mzdě od 1. ledna 2018

Detail

29.11.2017

Strategie romské integrace

Národní plán ČR vydal strategii romské integrace na rok 2015 - 2020, který hovoří o začlenění této romské menšiny do společnosti. Tato strategie také odvolává nadoporučení Rady EU. Cílem je zvrátit negativní trendy ve vývoji Romu v ČR.

Detail

29.11.2017

OD ADVENTU KE TŘEM KRÁLŮM 1

OD ADVENTU KE TŘEM KRÁLŮM

Blíží se nejkrásnější svátky roku, které mají mnoho svých symbolů, tradic a tato prezentace se snaží je přiblížit. Na konci prezentace se přibližuje slavení svátků romskou komunitou.S některými zvyky romů se můžeme setkat i my.

Detail

22.11.2017

Romská rada zásadně nesouhlasí s omezením dávek na bydlení. Nepřispěje to k řešení chudoby a negativních sociálních jevů, situace se zhorší 1

Romská rada zásadně nesouhlasí s omezením dávek na bydlení. Nepřispěje to k řešení chudoby a negativních sociálních jevů, situace se zhorší

Přispěje omezení dávek na bydlení k řešení chudoby a negativních sociálních jevů. Pro lidi ubytovaných na ubytovnách to přinese velké problémy. Jejich situace se zhorší, ale nejhorší bude, že to odnesou děti.

Detail