Obsah

Péče o děti, mládež a rodinu

Tento odkaz se bude věnovat důležitým informacím pro rodiny, které se potýkají s různými palčivými problémy s bydlením, nedostatkem financí, dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužením (exekuce), závislostí na sociálních dávkách. Najdete zde také informace o náhradní rodinné péči a další důležité informace věnující se rodině, výchově dětí a informací o mateřských a rodinných centrech.

Aktuality - PÉČE O DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU

30.12.2017

Od 1. února 2018 začne platit otcovská dovolená 1

Od 1. února 2018 začne platit otcovská dovolená

Od 1. února 2018 začne platit novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku tzv. otcovskou. Tatínkové budou mít od února příštího roku možnost využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. Podat žádost o dávku bude možné sice až od 1. února, novela je však aktuální již v těchto dnech, protože žádost mohou podat noví otcové až do 6 týdnů od porodu nebo převzetí do péče. Výhodu otcovské tak bude možné využít už od 21. prosince 2017.

Detail

20.12.2017

První střípky ze síťování_příklady dobré praxe v ČR 1

První střípky ze síťování_příklady dobré praxe v ČR

níže naleznete odkaz na brožurku První střípky ze síťování aneb pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám z pohledu síťování. Najdete v ní různé podoby síťařské praxe a spolupráce aktérů sítě v obcích zapojených do aktivity Podpora a rozvoj služeb sociálně-právní ochrany dětí projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

Detail

20.12.2017

Rodinné konference 1

Rodinné konference

Rodinná konference je setkání rodiny (děti, rodiče, prarodiče, tety…) a dalších rodině blízkých lidí (např. sousedé, přátelé, kmotři…), kteří hledají nejlepší možné řešení pro dítě nacházející se v obtížné životní situaci.

Detail

19.12.2017

1

Mezinárodní konference „ProSÍŤováním k rozvoji služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny“

Ve dnech 22. – 23. listopadu proběhla v Praze mezinárodní konference „ProSÍŤováním k rozvoji služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny“ v rámci projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Vystoupilo zde téměř 50 přednášejících či mluvčích odborných panelů (vedoucí OSVZ z obcí či krajů, starostové, zástupci neziskových organizací a mnoho dalších). Na konferenci měli příspěvek také zástupci aktivity Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a lokální sítaři a síťařky (MPSV). Praxi systému včasné péče o ohrožené děti ukázaly zástupkyně Severního Irska.

Detail

19.11.2017

SEŠIT SOCIÁLNÍ PRÁCE 1

SEŠIT SOCIÁLNÍ PRÁCE

Role sociálního pracovníka ve školství

Detail