Navigace

Obsah

Péče o osoby se zdravotním nebo mentalním postižením

 Jedná se o velice diferencovanou skupinu lidí. Každé postižení přináší jiné potřeby. Tento odkaz se bude věnovat tomu, jak žít se svým hendikepem, jak žít plný život i se svým omezením, jak předcházet stresu a jak o sebe pečovat po duševní stránce. Uživatelé zde najdou různé odkazy na odborné organizace, které se zabývají duševním zdravím.

Aktuality - Péče o osoby se zdravotním nebo mentálním postižením

18.12.2017

Italský lékař Lorenzo Toresini radí zrušení psychiatrických léčeben v naší zemi  1

Italský lékař Lorenzo Toresini radí zrušení psychiatrických léčeben v naší zemi

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích hostila v prvních listopadových dnech světově významného psychiatra Lorenza Toresiniho. Ten mluvil o zkušenostech se zaváděním domácí péče o lidi s duševním onemocněním. V Itálii zašli tak daleko, že zákonem zrušili psychiatrické léčebny v celé zemi.

Detail

29.11.2017

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020

Národní plán podpory se snaží hledat možnosti jak odstranit existující bariéry bránící osobám se zdravotním postižením účastnít se plnohodnotného života ve společnosti.

Detail