Obsah

Rodinné konference

Typ: ostatní
Rodinné konference 1Rodinná konference je setkání rodiny (děti, rodiče, prarodiče, tety…) a dalších rodině blízkých lidí (např. sousedé, přátelé, kmotři…), kteří hledají nejlepší možné řešení pro dítě nacházející se v obtížné životní situaci.
1. Co jsou to rodinné konference?
 
Rodinná konference je setkání rodiny (děti, rodiče, prarodiče, tety…)  a dalších rodině blízkých lidí (např. sousedé, přátelé, kmotři…), kteří hledají nejlepší možné řešení pro dítě nacházející se v obtížné životní situaci. 
Na rodinné setkání jsou pozvaní jen ti lidé, které chce pozvat rodina, pro kterou se setkání organizuje. Je to v podstatě taková rodinná rada. 
2. Kde vznikl tento projekt?
 
Kolébkou rodinných konferencí je Nový Zéland. Tam se tradiční maorské způsoby rozhodování propojily s těmi evropskými. Ukázalo se, že tento způsob hledání řešení funguje velmi dobře, proto se rozšířil brzy do dalších států. 
V České republice začala rodinné konference prostřednictvím nezávislých koordinátorů zavádět do praxe sociální práce organizace Amalthea, z.s. v roce 2013. Od ledna 2017 realizuje rodinné konference RK centrum, které je společným projektem organizací Amalthea, z.s. a Energeia, o.p.s.. Naším hlavním cílem je vedle samotných realizací také propagovat myšlenku a vizi rodinných konferencí a usilovat o rozvoj tohoto přístupu v celé ČR.
3. Pro koho rodinné konference jsou?
 
Rodinná konference je vhodná pro každou rodinu, která chce řešit svoji těžkou situaci nejprve vlastními silami. Na rodinné konferenci se vždy řeší situace dítěte. Např. když je dítě ohroženo na vývoji nedostatečnou péčí, když rodina řeší bytové a ekonomické problémy, když např. onemocní pečující osoba nebo se stane obětí závislosti na alkoholu či drogách. Rodiny se schází, aby řešily záškoláctví dětí, školní a výchovné problémy nebo v případě, že dětem hrozí odchod z rodiny nebo jsou umístěné v dětském domově nebo u přechodných pěstounů.
4. V jakém prostředí se uskutečňují ( doma, kanceláře....)?
 
Při přípravě rodinného setkání se ptáme rodiny, kde chce, aby konference proběhla. Většinou se domluvíme na místním rodinném či mateřském centru. Některá setkání proběhla v prostorách jiných neziskových organizací, měli jsme rodinnou konferenci v kulturním domě, sokolovně či na faře. Vždy je to rodina, kdo má hlavní slovo a rozhoduje, kde setkání bude. 
5. Jaké problematické otázky se nejvíce řeší?
 
Nejčastěji otázka na rodinnou konferenci zní: Jak zajistit péči o konkrétní dítě? Rodina pak na otázku odpovídá na své soukromé rodinné poradě, kde není nikým rušena. Odborníci nechávají rodině čas, aby si rozhodla, jak bude dále postupovat, aby vytvořila svůj vlastní rodinný plán. Ukazuje se, že rodiny dokáží vymyslet pro své děti dobrá řešení, jen k tomu potřebují dostat příležitost. 
 
6. Kolik schůzek proběhne před samotnou rodinnou konferencí?
 
Při přípravě proběhne zpravidla jedna schůzka s každým členem rodiny plus opakované schůzky s dítětem a jeho pečovateli. V průměru trvá příprava konference 4-6 týdnů. Někdy je situace natolik naléhavá, že se podaří setkání zorganizovat i za 14 dní. 
7. Jak taková rodinná konference vlastně vypadá?
 
Každá je jiná, protože je to v prvé řadě rodina, kdo jí utváří. Rodině s organizací pomáhá nezávislý koordinátor, který není nijak zainteresován na výsledku setkání, nevstupuje do obsahové části, je to spíše takový organizátor. Jeho hlavním úkolem je přizvat na setkání co nejvíce lidí důležitých pro dítě. Ověřili jsme si, že více hlav, více srdcí a více rukou může dětem pozitivně změnit jejich život. Našim nezávislým koordinátorům se daří s rodinami navázat vztah důvěry, protože nejsme napojeni na sociální služby, nemáme kompetence něco rozhodnout, lidé tedy nemají obavy. 
Po různě dlouhé přípravě nastává den D a rodina se schází na svém setkání.  V první části je přítomná obvykle sociální pracovnice, která má rodinu na starost. Sdělí, proč nabídla rodině uspořádat takové setkání a co dítě potřebuje, rodina má možnost doptat se na informace, které bude potřebovat v druhé části.  V případě, že rodina není v evidenci tzv. OSPOD (orgán sociálně – právní ochrany dětí) může být v první části přítomen např. učitel, pracovník sociální služby nebo se rodina schází bez odborníka. 
V druhé části pak zůstává rodina sama na své soukromé rodinné poradě. Dostane možnost vymyslet vlastní řešení. Když je rodina s vypracovaným plánem hotová, zavolá sociálního pracovníka a tomu plán představí. Sociální pracovník má za úkol pohlídat, aby byl plán pro dítě bezpečný a teprve pak ho schválí. 
Jak už bylo uvedeno, každá rodina pojme setkání jinak – např. jako narozeninovou oslavu. Jedna rodinná konference byla ukončená vystoupením, které nacvičil chlapec, o kterém se rozhodovalo, se svým bratrancem zarapovali vlastní skladbu. 
 
8. Jakou máte zpětnou vazbu?
 

Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Za úspěch považujeme, když se členové rodiny dohodnou tak, že dítě nemusí žít v ústavním zařízení, ale najde se někdo ze širší rodiny, kdo se rozhodne, že o dítě bude pečovat. Těší nás, když se lidé ozvou a sdělí nám, že díky rodinné konferenci se v rodině zlepšila vzájemná komunikace. Někdy jenom samotné setkání může zastavit prohlubující se problémy a zlepšit situaci dítěte a celé rodiny.   

9. Můžete uvést nějaké konkrétní příběhy rodin, které zažili rodinnou konferenci?
 
  • Vzpomínám si na 12 ti letého chlapce o kterého čerstvě pečovala babička, protože již nemohl být u matky. Otec chlapci stále sliboval, že bude s ním, ale toto řešení bylo nereálné, protože otec byl nemocný a neměl vhodné podmínky k tomu, aby mohl o syna pečovat.  Chlapec tuto situaci nepřijal a neustále si dělal naděje, nechtěl se u babičky zabydlet. Na rodinné konferenci rodina realisticky zhodnotila svoji situaci a přijmula to, že chlapec bude u babičky i nadále. Citlivě také hovořili s dítětem, kterému toto zjištění velmi psychicky pomohlo, díky setkání došlo ke zlepšení vztahů mezi babičkou a otcem a také k naplánování kontaktů, protože rodina si uvědomila, jak je otec pro chlapce důležitý. 
  • Matka dvou dětí předškolního věku propadla závislosti na alkoholu, nezvládala péči o ně, proto jí děti byly odebrané a svěřené přechodným pěstounům. Sociální pracovnice chtěla pro děti najít dlouhodobé řešení, nabídla tedy rodině uspořádat rodinnou konferenci. Otec dětí neměl v tu dobu práci ani bydlení. Již během přípravy rodinné konference se aktivně zapojila široká rodina a přátelé a pomohli otci najít práci a byt. Na rodinné konferenci nabídli další konkrétní pomoc s hlídáním a vyzvedáváním dětí, ale i finanční podporu, aby si otec mohl děti převzít do své péče. Matka dětí na konferenci také přijela, rodina jí motivovala k tomu, aby nastoupila do léčebny a řešila svoji závislost. 
10. Jakým způsobem se hradí RK?
 
RK je pro všechny účastníky bezplatná, také zajistíme na naše náklady případný pronájem prostor.
 
11. Kam nahlásit svůj zájem o RK?
 
Rodiny, školy, neziskové organizace, sociální pracovníci nás mohou kontaktovat na 
rk-centrum.cz, tel. 774 452 077

Vytvořeno: 20. 12. 2017
Poslední aktualizace: 20. 12. 2017 13:08
Autor: Michaela Kotyková