Navigace

Obsah

logo                        0

Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH

Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2019

Cílem projektu je přenést koncepci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do výkonné a aktivní platformy, která propojí subjekty na úrovni samosprávy, poskytovatelů sociálních služeb a cílové skupiny uživatelů sociálních služeb s ohledem na lokální situaci a aktuální potřeby obyvatel MAS SKCH.

 

Více o projektu ZDE

 

Dotazník 

(Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb)

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

  PAPLA   Zdravotně znevýhodnění   Rodina  Sociálně vyloučení   Ohrožení závislostmi   Senioři

 

Užitečné odkazy

Sociální novinky

Sociální práce

Soubory ke stažení

12.07.2018

1

Navštivte výjimečný kurz Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Prevence duševních poruch u dětí a dospívajících – model pro 21. století Podpora lidí s poruchami autistického spektra (ASD) v našich komunitách

Detail

12.07.2018

Charita ČR: Více než čtvrtina mladých žen je ohrožena chudobou 1

Charita ČR: Více než čtvrtina mladých žen je ohrožena chudobou

Podle sociologického šetření, které pro Charitu ČR a Českou biskupskou konferenci (ČBK) realizovala agentura Median, je v Česku ohrožen chudobou a sociálním vyloučením každý pátý obyvatel ve věku 18–30 let (přesně 22 %). Výrazně víc chudých v tomto věku je mezi ženami (27 %) než mezi muži (18 %). Souvisí to s nižšími příjmy žen, jejich větší ekonomickou závislostí na rodině či partnerovi při studiu nebo péči o děti. Ohrožena chudobou je také třetina samostatně žijících mladých rodičů s dětmi, včetně samoživitelek a samoživitelů.

Detail

27.06.2018

Zodpovědné firmy nabízejí práci sociálním podnikům 1

Zodpovědné firmy nabízejí práci sociálním podnikům

Pardubice - Regionální kancelář CzechInvestu ve spolupráci s Pardubickým krajem a Českou abilympijskou asociací uspořádala v Integračním centru Kosatec poprvé v České republice pilotní seznamovací akci pod názvem „Social Market Forum“. 17 sociálních podniků a 13 obvykle velkých průmyslových zaměstnavatelů dostalo šanci se vzájemně v šestiminutových intervalech seznámit, představit své služby a výrobky a pokusit se nalézt prostor pro spolupráci. Akce, která byla první svého druhu v České republice.

Detail

27.06.2018

Spolu a včas ohroženým dětem – podpora spolupráce škol a neziskových organizací v Pardubicích 1

Spolu a včas ohroženým dětem – podpora spolupráce škol a neziskových organizací v Pardubicích

Jak optimálně pomoci dítěti, které se dostalo do obtíží? Jakou úlohu má v pomoci ohroženým dětem škola, nezisková organizace či orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)? Jak by měla vypadat fungující spolupráce? Tyto otázky byly hlavním tématem setkání ředitelů a výchovných poradců ze základních škol, zástupců neziskového sektoru a pracovníků OSPOD z bývalého okresu Pardubice.

Detail