Navigace

Obsah

Péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek

Tento odkaz nabízí důležité informace o programech zajišťujících léčbu a resocializaci uživatelů sociálních služeb a informace o poradenství osobám blízkým uživatelů návykových látek.

Aktuality - Péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek

29.11.2017

Národní strategie protidrogové politiky

Národní strategie ukazuje jak je na tom ČR a jak je potřeba řešit zavislosti. Tato strategie navazuje na strategii 2005 - 2008.Tato strategie je také vypracovaná v kontextu EU.

Detail