Navigace

Obsah

Partnerská platforma papla

V rámci projektu bude vytvořena partnerská platforma (PAPLA), která má otevřený charakter, může se do ní zapojit každý zájemce o účast v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH.  Zde najdete nejdůležitější informace vycházející z platformy, pozvánky na setkání a zápisy z jednání.

 
ČLENOVÉ PLATFORMY PAPLA

 

NÁZEV ORGANIZACE

JMÉNO  A PŘÍJMENÍ

KONTAKT

Šance pro Tebe

Bc. Sofie Dvořáková

sofie@sance.chrudim.cz

Oblastní charita Nové Hrady a Skuteč

Blanka Vopařilová

reditel@charita.info

 

Romodrom o.p.s.

Daniel Bakeš

bakes@romodrom.cz

Oblastní charita Pardubice

Mgr. Marie Hubálková

hubalkova@charitapardubice.cz

Lokální síťař pro ORP Hlinsko a Chrudim

Jaroslav Marek

jaroslav.marek@mpsv.cz

Hamzova odborná dětská léčebna pro děti a dospělé

Mudr. Václav Volejník Csc.

sekretariat@hamzova-lecebna.cz

Poslanecká sněmovna

Judr. Jan Chvojka

chvojkajan@seznam.cz

RC Dar –Luže

Mgr. Marie Doležalová

rodinnecentrum.dar@gmail.com

Domov seniorů Drachtinka

Mgr. Eva Holečková

eva.holeckova@drachtinka.cz

Sociální odbor Chrast

Bc.Helena Fejtková

h.fejtkova@mestochrast.cz

DPS Luže

Pidimová

dps@luze.cz

Aktuality - Partnerská platforma PAPLA

14.09.2018

1

druhé setkání partnerské platformy „PAPLA“

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH dochází v těchto měsících k významným posunům směrem ke střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v regionu, uskuteční se dne 29. 11. 2018 od 14 hodin ve Volnočasovém centru Luže druhé setkání partnerské platformy „PAPLA“. Datum konání: 29. 11. 2018 od 14 hodin

Detail