Navigace

Obsah

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MAS SKCH

 

PAPLA

Do Partnerské platformy budou zapojeni zástupci z řad zadavatelů (politické zastoupení), poskytovatelů (NNO, příspěvkové organizace obcí, kraje), subjektů zastupujících uživatelé sociálních služeb (asociace a kluby zastupující zájmy různých skupin) a spolupracujících subjektů z oblasti vzdělávání a sociální prevence. Skladba členů PAPLA zohledňuje rovnoměrné zastoupení celého spektra druhů sociálních služeb pro všechny věkové kategorie a skupiny osob sociálně vyloučených a osob sociálním vyloučením ohrožených. PAPLA má otevřený charakter - může se do ní zapojit každý zájemce o účast v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH.  

Pozvánka na první setkání Partnerské platformy

Pozvánka na druhé setkání Partnerské platformy

 

členové Partnerské Platformy (PAPLA)

Název organizace Kontaktní osoba Email
Domov na hradě Rychmburk Bc. Michaela Růžičková misa.ruzickova@rychmburk.cz
Domov sociálních služeb Slatiňany Ing. Miroslav Kubín dss@dss.cz
DPS Luže Monika Pidimová dps@luze.cz
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé MUDr. Václav Volejník, CSc. volejnik@hamzova-lecebna.cz
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Bc. Libuše Kallasová kallasova@hamzova-lecebna.cz
Hewer, z. s. Hana Kačírková pardubicko@hewer.cz
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Blanka Vopařilová reditel@charita.info
Lokální síťař pro ORP Hlinsko a ORP Chrudim Mgr. Jaroslav Marek jaroslav.marek@mpsv.cz
MAS SKCH, z. s. Mgr. Eva Feyfarová feyfarova@masskch.cz
MAS SKCH, z. s. Ing. Denisa Šlemrová slemrova@masskch.cz
MAS SKCH, z. s. Mgr. Kristýna Košvancová koordinatorpss@masskch.cz
MAS SKCH, z. s. Ing. Marie Kynclová pss@masskch.cz
Město Hrochův Týnec Ing. Petr Schejbal starosta@hrochuvtynec.cz
Město Hrochův Týnec Mgr. Aleš Vašek mistostarosta@hrochuvtynec.cz
Město Chrast Lacmanová Martina m.lacmanova©mestochrast.cz 
Město Chrudim (ORP) Mgr. Radka Pochobradská radka.pochobradska@chrudim-city.cz
Město Skuteč Pavel Bezděk pavel.bezdek@skutec.cz
Mgr. Hana Darmovzalová Mgr. Hana Darmovzalová PilnaH@seznam.cz
Pardubický kraj Ondřej Flégr ondrej.flegr@pardubickykraj.cz
Pardubický kraj Mgr. Radka Jelínková radka.jelinkova@pardubickykraj.cz
Péče o dušení zdraví, z. s. Mgr. Věra Pinkasová vera.pinkasova@pdz.cz
Rodinné centrum DaR Luže Mgr. Dominika Košnarová, DiS. rodinnecentrum.dar@gmail.com  
Romodrom o. p.s. Daniel Bakeš bakes@romodrom.cz
Rytmus Východní Čechy o. p. s. Bc. Lucie Lionheart, DiS. lionheart@rytmusvychod.cz
Sociální odbor Chrast Bc. Helena Fejtková h.fejtkova@mestochrast.cz
Sociální odbor Skuteč Marie Kubátová socialni@skutec.cz
Šance pro Tebe, z. s. Bc. Sophia Dvořáková sophia@sance.chrudim.cz
Univerzita Pardubice, Oblastní charita Pardubice Mgr. Karolína Šilarová ksilarova@charitapardubice.cz

14.09.2018

1

druhé setkání partnerské platformy „PAPLA“

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH dochází v těchto měsících k významným posunům směrem ke střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v regionu, uskuteční se dne 29. 11. 2018 od 14 hodin ve Volnočasovém centru Luže druhé setkání partnerské platformy „PAPLA“. Datum konání: 29. 11. 2018 od 14 hodin

Detail