Navigace

Obsah

logo

Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH

Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2019

Cílem projektu je přenést koncepci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do výkonné a aktivní platformy, která propojí subjekty na úrovni samosprávy, poskytovatelů sociálních služeb a cílové skupiny uživatelů sociálních služeb s ohledem na lokální situaci a aktuální potřeby obyvatel MAS SKCH.

Výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS), který vznikne na základě důkladné odborné analýzy za využití komunitního přístupu. SPRSS, který bude navazovat na krajský SPRSS, významným způsobem přispěje k rozvoji trvalé vzájemné spolupráce a partnerství mezi obcemi i mezi všemi poskytovateli sociálních služeb a tím umožní zkvalitnění dostupnosti sociálních služeb pro všechny obyvatele území MAS SKCH.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

 

09.01.2018

Minimální mzda od 1. ledna 2018 1

Minimální mzda od 1. ledna 2018

Informace k Minimální mzdě od 1. ledna 2018

Detail

09.01.2018

Desatero praktických „důchodových“ informací 1

Desatero praktických „důchodových“ informací

Odchod do starobního důchodu je zásadní životní krok. Lidé, kteří se jej v blízké době chystají učinit, mají podle zkušeností odborníků správ sociálního zabezpečení v souvislosti s touto novou rolí často řadu dotazů, zajímají se především o to, jaká mají práva a povinnosti. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto přináší 10 důležitých rad.

Detail

30.12.2017

ČSSZ informuje: Kdy je možné „odejít“ do předčasného starobního důchodu 1

ČSSZ informuje: Kdy je možné „odejít“ do předčasného starobního důchodu

Důchodový věk mají sice až v roce 2021, přesto zvažují, že by do předčasného starobního důchodu „odešli“ o tři roky dříve, tedy v roce 2018. Ti, kteří se tak rozhodnou, budou muset získat alespoň 35 let pojištění. Pro předčasný starobní důchod totiž platí, že minimální doba důchodového pojištění se stanoví výhradně podle roku, ve kterém občan dosáhne důchodového věku.

Detail

30.12.2017

Od 1. února 2018 začne platit otcovská dovolená 1

Od 1. února 2018 začne platit otcovská dovolená

Od 1. února 2018 začne platit novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku tzv. otcovskou. Tatínkové budou mít od února příštího roku možnost využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. Podat žádost o dávku bude možné sice až od 1. února, novela je však aktuální již v těchto dnech, protože žádost mohou podat noví otcové až do 6 týdnů od porodu nebo převzetí do péče. Výhodu otcovské tak bude možné využít už od 21. prosince 2017.

Detail

20.12.2017

První střípky ze síťování_příklady dobré praxe v ČR 1

První střípky ze síťování_příklady dobré praxe v ČR

níže naleznete odkaz na brožurku První střípky ze síťování aneb pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám z pohledu síťování. Najdete v ní různé podoby síťařské praxe a spolupráce aktérů sítě v obcích zapojených do aktivity Podpora a rozvoj služeb sociálně-právní ochrany dětí projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

Detail