Navigace

Obsah

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy 2017

Více informací naleznete ZDE


 

Zprávy

ETIK – konference o moderních technologiích za účasti premiéra B.Sobotky

Možnostem, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, byla věnována konference s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Misa Kotykova
logo

Zneužití kontaktů a informací od NS MAS firmou ABC MUSIC®, v.o.s.

V součinnosti s MŠMT Vás informujeme o zneužití kontaktů a informací od NS MAS firmou ABC MUSIC, která v nabídce semináře Sfumato použila v emailu odkaz na web NS MAS a na databázi MAS a uvedla nepravdivé informace o úhradě faktury za seminář pro školy z dotací MAS. celý text

ostatní | 22. 2. 2017 | Autor: Misa Kotykova

Valná hromada NS MAS 2017

Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. se bude konat 16. března 2017 ve Hranicích (Divadlo Stará střelnice, Sady Čs. legií 770, 753 01 Hranice). celý text

ostatní | 18. 2. 2017 | Autor: Misa Kotykova
foto

Odborné vzdělávání může mít prestiž

Ve všech státech Evropské unie se od 5. do 9. prosince uskuteční Evropský týden odborných dovedností. Má upozornit na to, že odborné vzdělávání, kterým v České republice prochází více než 70 procent populace, je cestou k dobrému uplatnění na trhu práce. Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) se do daného týdne zapojí také akcemi zaměřenými na učitele a rodiče žáků základních škol. celý text

ostatní | 4. 12. 2016 | Autor: Eva Feyfarová
SEMINÁŘ ZELENÁ UČEBNA

SEMINÁŘ ZELENÁ UČEBNA

V rámci spolupráce mezi MAP i MAS si vás dovolujeme informovat o zajímavé akci – seminář Zelená učebna, protože řada našich škol a školek plánuje obdobně zaměřené venkovní učebny. celý text

ostatní | 29. 11. 2016 | Autor: Eva Feyfarová

prezentace ze semináře pro zájmové a neformální vzdělávání

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky uskutečnily seminář pro žadatele k 56. výzvě „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a 57. výzvě „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“, které byly vyhlášeny dne 6. října 2016 v rámci specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. celý text

ostatní | 26. 10. 2016 | Autor:

Opatření k jednodušší a rychlejší administraci projektů IROP

V prezentaci se dozvíte, jak a v čem vám pomůže Centrum pro regionální rozvoj ČR při podávání žádostí do IROP. Jedná se např.: celý text

ostatní | 12. 10. 2016 | Autor: Eva Feyfarová

Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Dne 6. října 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvu č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ (současně je vyhlášena výzva č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. celý text

ostatní | 8. 10. 2016 | Autor:

Doplnění informací pro ZŠ

Doplnění ze semináře k výzvě 46 a 47 – IROP – základní školy – září 2016 celý text

ostatní | 27. 9. 2016 | Autor:

Informace k výzvě pro ZŠ

Pro školy SC 2.4
Plánujete přistavět učebnu, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: celý text

ostatní | 27. 9. 2016 | Autor:

ŠABLONY – zveřejnění příloh ke zprávám o realizaci projektu

Dnes (27.9.2016) byly na webových stránkách MŠMT zveřejněny přílohy ke zprávám o realizaci projektu, na které některé školy netrpělivě čekaly: celý text

ostatní | 27. 9. 2016 | Autor:

Pro žadatele a příjemce – školy


ostatní | 27. 9. 2016 | Autor:
#

Strategický rámec MAP v ORP Chrudim do r.2023 schválen !

Řídící výbor MAP v ORP Chrudim na svém 2. zasedání 25.8.2016 schválil Strategický rámec do r.2023. celý text

ostatní | 30. 8. 2016 | Autor:

Výzva č 47 IROP – Infrastruktura ZŠ

Typy podporovaných projektů:
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
celý text

ostatní | 22. 8. 2016 | Autor:

Informační seminář k šablonám -MAS SKCH

Vážené ředitelky a vážení ředitelé, dovolujeme si Vás tímto pozvat na informační seminář k výzvě 02_16_00 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony MŠ a ZŠ) a dalším plánovaným výzvám v IROP.
Seminář se uskuteční v úterý 6. září 2016 od 15 hod. v zasedací místnosti MěÚ Skuteč. celý text

ostatní | 22. 8. 2016 | Autor: