Navigace

Obsah

 Zájmové skupiny  Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jejich vymezení probíhá v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané ZS definuje člen MAS podle své převažující činnosti.

Člen MAS může být členem pouze jedné ZS. Zájmové skupiny MAS SKCH byly navrženy představenstvem spolku v duchu strategických oblastí:
Zájmová skupina 1 – Lidé - Žijeme spokojeně a zdravě, osobnostně rosteme  Zaměřený na společnost, respektive komunitu a v důsledku na člověka. Sociální rozvoj obce coby územně organizované skupiny lidí považujeme za jednu z hlavních funkcí obcí, tudíž by se zde měly najít obce, ale i jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací.

Zájmová skupina 2 – Podnikání – Podnikáme pro budoucnost s cílem zajistit hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu  Zde by se kromě firem a podnikatelů mohla najít ta část obcí, jejichž vedení má na prvním místě  budování především technické infrastruktury.
Zájmová skupina 3 – Příroda – Chráníme svůj životní prostor  Tato ZS může působit jako dobrá platforma pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“. Odlišuje se především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, kdo aktivity vyvíjí, nikoli tím, kdo je cílem těchto aktivit.

Volba zájmové skupiny je součástí členské přihlášky. Vzhledem ke způsobu tvorby zájmových skupin – společně s definováním strategických oblastí, šíři jejich zaměření a způsobu jejich výběru, je zajištěna dostatečná míra otevřenosti  pro zastoupení významných zájmových skupin. Jednání všech orgánů a pracovních skupin jsou otevřená všem případným zájemcům. Zařazení členů:

LIDÉ

PŘÍRODA

PODNIKÁNÍ

 1. Hrochův Týnec
 2. Jenišovice
 3. Luže
 4. Řepníky
 5. Řestoky
 6. Střemošice
 7. Trojovice
 8. DialogNet, s.            
 9. Oldřich Drnec
 10. Ing. František Mihulka
 11. Ratzenbek Pavel
 12. SDH Bělá    
 13. SDH Hrochův Týnec
 14. SK Sokol Prosetín
 15. SMT Skuteč
 16. TJ Luže
 17. Romodrom o.p.s.
 18. SHČMS Luže
 19. SDH Předhradí
 20. TJ Sokol Radčice
 1. Horka
 2. Hroubovice
 3. Chrast
 4. Leštinka
 5. Prosetín
 6. Přestavlky
 7. Rosice
 8. Skuteč
 9. Vrbatův Kostelec    
 10. Zaječice      
 11. Zájezdec     
 12. Český červený kříž
 13. ČHJ Hasičský sbor Podlažice
 14. TJ Sokol Chrast
 15. Kopecký Karel
 16. SDH Chacholice
 17. SDH Lozice
 18. SDH Radim
 19. SDH Rosice u Chrasti
 20. SEKO - Skuteč spol. s r. o.
 21. Spolek divadelních ochotníků Heyduk
 22. ZD Rosice   

 

 1. Chroustovice
 2. Lozice
 3. Předhradí
 4. Brdíčko Jan
 5. Kulhánek Jaroslav
 6. SDH Bor u Chroustovic
 7. SDH Štěpánov
 8. TJ Dynamo Rosice
 9. Tégl Miroslav
 10. TSKC Chrast
 11. SDH Hroubovice
 12. CristalTech s.r.o
 13. Strojmont s.r.o.
 14. Agro Jenišovice a.s.
 15. Ing. Pavla Němcová