Navigace

Obsah

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Logo IROP a MMR

je dobrovolným společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získání podpory z EU a z národních programů, krajských dotačních titulů pro svůj region, především metodou LEADER neboli propojením aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Vznikla jako občanské sdružení se sídlem v Luži v lednu 2013.

Sdružuje všechny příznivce myšlenky, že spokojenému životu lidí je třeba aktivně pomáhat a nejlépe společně. Aktuálně zde spolupracuje 49 členů, z toho 21 obcí.
Vítáme každého, komu stojí za to ovlivňovat život svůj i svých blízkých.
Myslíme si, že o budoucnosti regionu mají rozhodovat lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby. Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, můžeme si pomoci, pojďte do toho s námi.
členská přihláška

Území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko je tvořeno hranicemi katastrů obcí Horka, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Leštinka, Lozice, Luže, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky, Skuteč, Střemošice, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec, Zaječice. Jsme součástí Pardubického kraje, většina obcí je na území okresu Chrudim, pouze obec Řepníky je v okrese Ústí nad Orlicí. Na území žije 20553 obyvatel (k 31.12.2013).
Vyšší nadmořská výška, členitá krajina, přítoky Chrudimky a množství menších rybníků, blízkost CHKO a řada turistických zajímavostí naznačují charakter ekologicky čistého území, ale také zodpovědnost za tento potenciál, což patří mezi stěžejní cíle strategie rozvoje území MAS SKCH.

Rozvoj regionu se dále zaměřuje na zkvalitnění života na venkově, rozvoj zaměstnanosti, podporu místního podnikání, ochranu přírody a kulturních hodnot, rozvoj cestovního ruchu a upevňování přátelského vztahu mezi veřejnou správou a občany.

Smyslem existence místních akčních skupin je mimo jiné zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu různé subjekty působící v daném území, neboť kdo tu žije, nejlépe posoudí místní potřeby a podmínky a společně dokážeme lépe využít např. potenciál evropských dotací.
Více o naší činnosti najdete v dalších sekcích webu MAS SKCH, nebo nás kontaktujte.

Jsme team, složený z profesionálů a nadšenců se silnou touhou a vůlí změnit náš region v něco krásného a funkčního.

Aktuality

14.08.2018

Zpravodaj venkova

elektronický měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR _ č. 233 _ 6-7/2018

Detail Aktuality

14.08.2018

VIII. Řemeslná sobota

18. 8. 2018 od 9:00 do 17:00

Detail Aktuality

06.08.2018

Národní konference VENKOV 2018 se uskuteční 19. – 21. 9. 2018 ve Strážnici

v příloze Vám naleznete krátkou tiskovou zprávu o termínu a pojetí Národní konference VENKOV 2018, která se uskuteční 19. – 21. 9. 2018 ve Strážnici. Rezervujte si, prosím, výše uvedené termíny. 19. září se počítá s příjezdem části účastníků a neformálním večerním setkáním. 20. září bude dopoledne jednání v plénu, odpoledne exkurze a společenský večer. 21. září budou workshopy k jednotlivým tématům konference s diskusí u kulatých stolů. Závěry budou shrnuty v plénu konference po obědě. Odkaz na web konference, kde budou přihlašovací formuláře, nabídka ubytování a program bude zveřejněn na webu Spolku pro obnovu venkova ČR (www.spov.org). Na shledanou s Vámi na konferenci se těší Ing. arch. Jan Florian místopředseda SPOV ČR tel. 733 607 513

Detail Aktuality

31.07.2018

Jak bydlí rodina v architektonickém skvostu na okraji zatopeného lomu?

Architektonické studio a69 navrhlo pro rodinu se dvěma dětmi unikátní prototyp domu v Posázaví. S Janou, paní domu v lomu, jsme si popovídaly o tom, jak to celé vzniklo. Bydlí se tu příjemně a prakticky zároveň. Minimalistická stavba harmonicky navazuje na okolní přírodu a nijak nenarušuje ráz zdejší krajiny. Mezinárodně oceňovaný dům je navíc demontovatelný, takže může zmizet beze stopy. Venkovní a vnitřní prostředí funkčně propojuje skleněná stěna, která přispívá k přirozenému kontaktu s přírodou. Prosvětlený bílý interiér tvoří čisté linie, nikde nepřečnívá nic navíc. Objekt je skvělým příkladem řešení, kde se vhodně potkává forma s funkcí.

Detail Aktuality

24.07.2018

Tenisový turnaj pro děti a dospělé

Dne 28.7.2018 od 08:00h - sportovní areál Hroubovice

Detail Aktuality

logo