Navigace

Obsah

Zveřejnění podmínek pro čerpání v OP PIK

Typ: ostatní
Zveřejnění podmínek pro čerpání v OP PIK

Zveřejnění podmínek pro čerpání v OP PIK

Během několika následujících dní by měly být zveřejněny detailnější podmínky pro čerpání dotací z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně u programu Úspory energií, Nemovitosti, Technologie, Inovace, Potenciál, Aplikace, Školicí střediska, ICT a sdílené služby, Partnerství, Marketing a Spolupráce. Žadatelé by tak již měli mít k dispozici informace o závazných termínech pro podání předběžné a plné žádosti, parametrech bodového hodnocení apod.

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015

 

OP PIK – informace pro české podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán programu dává českým podnikatelům k dispozici předběžné podmínky týkající se první vlny výzev OP PIK. MPO v první vlně vyhlásilo 11 výzev s alokacemi ve výši 17,35 miliardy korun.Podnikatelé se mohou začít připravovat na čerpání prvních 17 miliard Kč z OP PIK

Více informací naleznete v příloze.

Přiložené soubory OPPIK

Veškeré dotazy můžete směřovat na Ing. Veroniku Zumrovou, regionální projektový manžer pro Par.kraj, tel. 466 616 706466 616 706, e-mail: veronika.zumrova@czechinvest.org , web: www.czechinvest.org

Výzvy květen

Aktuální výzvy duben 2015

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Dotace jsou určeny na zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, zvyšování konkurenceschopnosti

potravinářských podniků, respektive krmivářských podniků na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost,

nezávadnost a dohledatelnost výrobků.

Příjem žádostí:

Příjem žádostí probíhá do 30.4.2015.

Příjemci podpory:

Výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

Typy podporovaných projektů:

Modernizace výrobních zařízení.

Zavádění nových technologií.

Investice související s diverzifikací produkce provozovny o další nové výrobky.

Investice související se zásadní změnou výrobního postupu stávající provozovny.

Zlepšení a racionalizaci postupů zpracování zemědělských produktů.

Investice ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských výrobků, respektive krmiv.

Zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí.

Zavádění technologií souvisejících s dohledatelností potravinářských výrobků, respektive krmiv.

Forma a výše podpory:

Od 25 % prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu.

Specifika a omezení:

Minimální hodnota nákladů projektu je 1 milion Kč.

Jeden subjekt může podat v kalendářním roce pouze jeden projekt.


Vytvořeno: 17. 7. 2017
Poslední aktualizace: 17. 7. 2017 20:02
Autor: Michaela Kotyková