Navigace

Obsah

Avíza výzev z OP Životní prostředí

Typ: ostatní
Avíza výzev z OP Životní prostředí

Avíza výzev z OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo avíza výzev pro podávání žádostí o dotaci. V rámci prvních výzev bude mezi žadatele rozdělena částka ve výši necelých 8 mld. Kč. Subjekty soukromého sektoru budou moci podávat až do 14. 10. 2015 žádosti na Posílení přirození funkce krajiny a na Zlepšování kvality prostředí v sídlech. Až do 13. 11. 2015 bude otevřena výzva z prioritní osy Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, kterou mohou fyzické osoby podnikající, podnikatelské subjekty či obchodní společnosti využít na sanaci vážně kontaminovaných lokalit, realizaci průzkumných prací nebo analýz rizik. Na náhradu a rekonstrukci spalovacích či ostatních stacionárních zdrojů, pořízení dodatečných technologií či změnu technologických postupů vedoucích ke snížení emisí bude určena výzva z prioritní osy Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Podpora z OP životní prostředí bude poskytována až do výše 85 %.


Vytvořeno: 17. 7. 2017
Poslední aktualizace: 17. 7. 2017 20:01
Autor: Michaela Kotyková