Navigace

Obsah

AKTUÁLNÍ DOTACE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

Typ: ostatní
AKTUÁLNÍ DOTACE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR
Aktuální dotace pro veřejný sektor

Novinky z PO 2014-2020 Přestože již rok máme využívat finance z evropských fondů 2014-2020, nebyla dosud vyhlášena žádná výzva. Na veřejnost už však pronikají informace o zásadních změnách, které budou aktuální období provázet. Nové výzvy z OP ŽP by měly být vyhlášeny každým dnem. Mezi zásadní změny patří, že již nebude možné po podání žádosti doplnit na vyzvání Fondu formální náležitosti žádosti (například chybějící přílohy apod.) a o dotaci nebudou moci žádat fyzické osoby nepodnikající.

 

Mobilita pro všechny

Města a obce bez ohledu na počet obyvatel mohou získat dotaci na vytvoření ucelené bezbariérové trasy. Podporovány budou komplexní návrhy na odstranění bariér ve městě. Součástí mohou být i dílčí projekty na stavební úpravy budov ležících na navržené trase nebo na odstranění bariér v dopravě (úprava dopravních prostředků MHD a komunikací). Záměry je možné předkládat do 7. 5. 2015.

 

Dotace na reprodukci požární techniky

Hasičský záchranný sbor ČR vyhlásil dotační titul na reprodukci požární techniky. V rámci tohoto programu mohou vybrané obce získat příspěvek v rozmezí 1-2,5 mil. Kč na pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.

 

Regionální fond rozvoje „souSedíme si“

Finanční podporu až ve výši 100 000 Kč z programu Česloslovenské obchodní banky „souSedíme si“ mohou získat obce na projekty zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života, na péči o místní kulturu a přírodní dědictví. Žádosti je možné podávat do 15. 4. 2015.

Dotace na reprodukci požární techniky

Hasičský záchranný sbor ČR vyhlásil dotační titul na reprodukci požární techniky. V rámci tohoto programu mohou vybrané obce získat příspěvek v rozmezí 1-2,5 mil. Kč na pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.

Central Europe 2020

V rámci programu Central Europe byla vyhlášena 1. výzva k předkládání žádostí. Finanční podporu je možné získat až do 13. 4. 2015 na projekty ze 4 prioritních os. Spolupráce mezi subjekty může být realizována v oblasti nízkouhlíkových strategií, dopravy či přírodních a kulturních zdrojích.

 

semináři „Dotační příležitosti k aktuálním výzvám IROP“, který se uskuteční dne 27. dubna 2017 od 9:00 hodin v prostorách Domu techniky Pardubice. Seminář  je organizován Eurocentrem Pardubice a Hradec Králové ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky a účast na něm je bezplatná.


Vytvořeno: 17. 7. 2017
Poslední aktualizace: 17. 7. 2017 20:02
Autor: Michaela Kotyková