Navigace

Obsah

Strategie MAS SKCH, z.s. Chráníme svůj životní prostor je ve věcném hodnocení

Typ: ostatní
Komunitně vedený místní rozvoj (dále též CLLD) je v souladu s Dohodou o partnerství v programovém období 2014-2020 cestou pro rozvoj venkovského území ČR, na němž působí místní akční skupiny. Jedná se o střednědobý dokument, který vychází z podrobné analýzy území, podložených potřeb a projektových záměrů. Mapuje tak komplexní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů.

Hlavním cílem vytvořené strategie je podporovat vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné (především sociální) služby a zajistit udržitelný rozvoj v regionu, tak jak se na něm shodnou občané, neziskové organizace, zástupci soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Předkládaný dokument obsahuje soubor opatření, která členové MAS považují za důležitá pro dosažení změn nezbytných k dalšímu rozvoji území a ke zlepšení kvality života jeho obyvatel v duchu vize a potřeb, jež vyplynuly z analýzy území v letech 2013-2015.

Více v sekci Dokumenty  http://masskch.cz/strategie-clld/

Klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání

logo

Praha, 19. 11. 2015 – MŠMT zveřejňuje nejčastější dotazy a odpovědi a klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání. Dokumenty budou průběžně aktualizovány a doplňovány. „Chci, aby bylo téma Společného vzdělávání průběžně komunikováno se všemi, koho se týká, a to jak s učiteli, řediteli a zřizovateli škol, tak s rodiči a dětmi. Pro mě je Společné vzdělávání zárukou toho, že bude každé jedno dítě vnímáno v rámci vzdělávací soustavy jako originál, že z něj chceme vybrousit skutečně to nejlepší,“ řekla ministryně školství Kateřina Valachová.

Čtěte více na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani

 

 

Máte připravenou projektovou dokumentaci a potřebujete pomoct s přípravou žádosti?

Kontaktujte nás – více viz odkaz

Dotace na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně


Vytvořeno: 22. 3. 2017
Poslední aktualizace: 22. 3. 2017 11:45
Autor: