Navigace

Obsah

Podzim v evropských dotacích

Typ: náš tip
EU dotacePLÁN VÝZEV OPŽP NA ROK 2018 a POSLEDNÍ PENÍZE NA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, KANALIZACE A VODOVODY NORSKÉ FONDY,
OPZ-GENDEROVÝ AUDIT, DĚTSKÉ SKUPINY,
OP PIK ÚVĚRY NA ENERGETICKÉ ÚSPORY,OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Plán výzev OPŽP na rok 2018

Pro rok 2018 je v OP Životní prostředí připraveno 9,1 miliard korun, které budou rozděleny v rámci 19 nových výzev. 3 miliardy půjdou na energetické úspory, 2,8 miliardy korun na snížení rizika povodní a protipovodňovou ochranu. Na nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží půjde 1,7 miliardy a 1,5 miliardy je připraveno na péči o přírodu a krajinu. 100 milionů korun je určeno na zlepšení kvality ovzduší.

S rokem 2017 se překrývá také dalších 13 výzev s celkovou alokací 7,63 miliard korun. Podívejte se na aktuální harmonogram na stránkách OPŽP nebo v aplikaci.

 

Dalších 5 miliard z Norských fondů

Dne 4. září 2017 byla podepsána Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy, Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.

Nastavení jednotlivých programů bude předmětem vyjednávání, první výzvy z nového programového období se očekávají nejdříve ve druhé polovině roku 2018, přičemž podpořené projekty bude možné realizovat nejpozději do 30.4.2024.

Dotace budou směřovat na vědu a výzkum, vzdělávání, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví, kulturu, inkluzi Romů, lidská práva, a do dalších oblastí.

Detailní informace naleznete na oficiálních stránkách EHP a Norských fondů.

 

OPŽP – poslední peníze na čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody

16. října budou otevřeny pravděpodobně poslední 3 výzvy OPŽP 2014-2020 na podporu čištění odpadních vod a zlepšování vodohospodářské infrastruktury. Celkově bude rozděleno 3,7 miliard korun.

50 milionů korun je určeno na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod), viz. výzva 72. V rámci výzvy 71 půjde více než 2 miliardy korun do kanalizací a čistíren odpadních vod. 1,6 miliardy korun je prostřednictvím výzvy 73 určeno na stavbu a modernizaci úpraven pitné vody a vodovodních sítí.

 

OP Zaměstnanost - Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu

Dotace na zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů.

PŘEDMĚT DOTACE: Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce; Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života; Zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z mateřské / rodičovské dovolené; Zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku); a další aktivity.

ŽADATEL: Právnické osoby.

VÝŠE PODPORY: Až 100 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 21. 12. 2018.

 

Dotace na dětské skupiny

2. listopadu bude zahájen příjem žádostí na vybudování a provoz dětských skupin, OP Zaměstnanost připravil 2 výzvy, první je určena pro realizaci projektů v rámci celé České republiky, mimo území hlavního města, druhá pro projekty v Praze.

Tato zajímavá dotace má pomoci rodičům s návratem do pracovního procesu, přičemž dětskou skupinu mohou navštěvovat děti již od jednoho roku. Míra podpory je od 85 % do 100 %, dle typu žadatele, na jednu dětskou skupinu lze získat až 5,5 mil. Kč. Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace týkající se žádosti o podporu i celkového nastavení Vašeho projektu.

ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY NA ENERGETICKÉ ÚSPORY – CESTOVNÍ RUCH

Podpora golfových hřišť České republice před Evropskou komisí dobré jméno neudělala. V programovém období 2014-2020 tak dostal dotační stopku celý obor cestovního ruchu, a tak nemohly být podpořeny ani smysluplné projekty typu zateplení hotelů, či využití OZE.

V prioritní ose OP PIK zaměřené na energetické úspory zbývá stále velké množství peněz a možná i kvůli tomu se začíná blýskat na lepší časy také pro cestovní ruch. První vlaštovkou je možnost získání zvýhodněného úvěru. ČMRZB ve spolupráci s MPO připravila program, v rámci kterého jsou poskytovány bezúročné úvěry až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu. Úvěry mohou mít desetiletou splatnost s odkladem až na 4 roky! Žadatelé mohou rovněž získat finanční příspěvek až 250 tisíc Kč na pořízení energetického posudku.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vytvořeno: 10. 10. 2017
Poslední aktualizace: 10. 10. 2017 10:25
Autor: admin