Navigace

Obsah

Hamzova léčebna Luže - Košumberk - Mezinároní den seniorů

Typ: ostatní
 Tisková zpráva - Dětští pacienti Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku vyrobili seniorům k jejich svátku pestrou záplavu barevných tulipánů a hyacintů.

Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl totiž Organizací spojených národů a jejím tehdejším generálním tajemníkem Kofi Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů. Je oslavou všeho, co nás pojí s lidmi vysokého věku - seniory.  Kdo je senior? Podle zákona o sociálních a potřebu přehodnotit některé životní hodnoty spolu se svými životními zkušenostmi a moudrostí jsou cennými členy lidského společenství, které by bez jejich přispění nemělo všechny potřebné dimenze. 

„V rámci rehabilitační péče se snažíme o to, aby si  naši pacienti udrželi maximální možnou kvalitu života, s co nejvyšším možným stupněm nezávislosti. Chceme, aby opět dosáhli osobního uspokojení, měli pocit lidské důstojnosti a měli zájem účastnit se na životě ve společnosti,“ říká MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny. A pokračuje: „v lůžkovém oddělení ošetřovatelské péče máme pacienty, kteří jsou v důsledku dlouhodobého těžkého onemocnění závislí na pomoci a na péči v základních aktivitách každodenního života, jako je oblékání, strava, pohyb po místnosti a hygiena.“ Péče je v Hamzově léčebně poskytována společně se základními zdravotními ošetřovatelskými službami, zaměřenými na ošetřování ran, sledování bolesti, podávání léků a další.

Spolu s oslavou Dne seniorů byly v  roce 1998 formulovány  Zásady OSN pro seniory, které jim zaručují uznání a respektování stáří, a to nikoli jako nežádoucího a mnohdy obávaného fenoménu, ale jako normální součásti života a období, kdy stále pokračuje rozvoj lidské osobnosti. Je žádoucí, aby se starší lidé se podíleli na vytváření společenských zdrojů a měli tak také proto nezpochybnitelné právo na jejich nediskriminované využívání. Mají právo na důstojný a kvalitní život, zejména dojde-li k nesoběstačnosti způsobené chorobou, zdravotního postižení či chronické nemoci. Starší lidé se stejně tak jako všichni občané lidské společnosti mohou svobodně a nezávisle rozhodovat o tom, kde a jak budou žít, zda budou pracovat, kdy odejdou ze zaměstnání a budou se věnovat jiným činnostem. Měli by mít možnost žít v takovém prostředí, které je pro ně bezpečné a přizpůsobené jejich potřebám. Zvláště znevýhodnění starší lidé by měli mít možnost využívat péči a ochranu rodiny a komunity v souladu se systémem kulturních hodnot, který je vlastní jejich společnosti. Potřebují zdravotní péči, která jim umožní zachovat či navrátit optimální možnou úroveň fyzické a duševní pohody, zabrání nemoci či ji oddálí, a sociální a právní pomoc, které jim pomohou zajistit jejich autonomii, ochranu a péči.

Kontaktní údaje:

Jana Zavřelová, DiS.

referent PR, propagace a kultury

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Košumberk 80, 538 54 Luže

tel. 469 648 115, 733 533 017

e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz

Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz 


Vytvořeno: 2. 10. 2017
Poslední aktualizace: 2. 10. 2017 14:24
Autor: