Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 4
další poslední

demonstrace osa

Podpořte mravné zacházení s autorským zákonem!

zástupcci SMS požádali MAS v Pardubickém kraji a jejich členy, o podporu při plánované demonstraci před OSA (Ochranný svaz autorský), který oznámil radikální zvýšení poplatku za produkovaná autorská hudební díla,a to až o 50%. celý text

ostatní | 16. 9. 2016 | Autor:

INSPIRACE – nová rubrika o cestě k soběstačnému regionu

Připravili jsme novou rubriku INSPIRACE celý text

ostatní | 1. 9. 2016 | Autor:
#

Setkání spřátelených MAS v Luži

Workshop – Pracovní setkání místních akčních skupin
Výzvy MAS se blíží a kanceláře místních akčních skupin se připravují na komunikaci se žadateli a vyhlašování prvních výzev v ovém období. celý text

ostatní | 30. 8. 2016 | Autor:
#

16. ročník odborného zahradnického a kontraktačního veletrhu ZELENÝ SVĚT 2016

Zveme Vás na 16. ročník odborného zahradnického a kontraktačního veletrhu ZELENÝ SVĚT 2016, který se koná ve dnech 09.-10.09.2016 na brněnském výstavišti v hale A1. celý text

ostatní | 16. 8. 2016 | Autor:

Informace k projektům Úřadu práce Pardubického kraje

Přinášíme vám stručnou informaci o 4 projektech, se kterými uspěl Úřad práce Pardubického kraje v OP Zaměstnanost.

Informace můžete využít pro své členy, pro podporu nových zaměstnanců, pokud řešíte potřeby stejné cílové skupiny. celý text

ostatní | 7. 6. 2016 | Autor:

PRO NNO-zájmové a neformální vzdělávání -NEPŘEHLÉDNĚTE

Máte INVESTIČNÍ ZÁMĚR, plánujete rozšířit, vybavit učebnu pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí atd.? celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
#

Přehled základních podmínek pro podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

MAS SKCH připravila pro potenciální žadatele přehled základních podmínek pro podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) celý text

ostatní | 27. 4. 2016 | Autor:
#

Kritéria přijatelnosti IROP SC 4.1

Kritéria přijatelnosti IROP SC 4.1 pro projekty podávané ve výzvách MAS celý text

ostatní | 20. 4. 2016 | Autor:

Strategie MAS SKCH, z.s. Chráníme svůj životní prostor je ve věcném hodnocení

Komunitně vedený místní rozvoj (dále též CLLD) je v souladu s Dohodou o partnerství v programovém období 2014-2020 cestou pro rozvoj venkovského území ČR, na němž působí místní akční skupiny. Jedná se o střednědobý dokument, který vychází z podrobné analýzy území, podložených potřeb a projektových záměrů. Mapuje tak komplexní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. celý text

ostatní | 1. 3. 2016 | Autor:
první
ze 4
další poslední